Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Starosta obce

10sk_1

 

Ing. Juraj Bertalan

 
tel. číslo:  0907 617 274
e-mail:      starosta@obecbaka.sk
 
 
 
 
 

Vážení občania,

touto cestou Vám všetkým ďakujem za Vašu účasť na voľbách a za hlasy, ktoré ste mi vo voľbách odovzdali. Vaše hlasy ma zvolili za starostu obce a tým ste podporili aj moje priority. Verím, že spolu s poslancami, ktorých ste vo voľbách zvolili, Vaše očakávania naplníme a nesklameme Vás.
Chcem byť spravodlivým starostom pre všetkých občanov obce Baka, nezávisle od toho, kto ako hlasoval vo voľbách. Želám si, aby sa nám spoločne darilo budovať našu obec tak, aby sme mali dobrý pocit zo spoločne vykonanej práce. Žiadam Vás o aktívnu spoluprácu a pomoc pri riešení verejných vecí, ako aj pri riešení vecí v záujme našej obce a pre spokojnosť jednotlivých občanov, združení, podnikateľských subjektov, spoločenských ako aj iných organizácií.

Ing. Juraj Bertalan
starosta obce Baka

 

Starosta obce

Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách na obdobie 4 rokov. Je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce. V administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.

Hlavné úlohy:

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady
  • vykonáva obecnú správu
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, štatútom obce alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu
  • uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie
  • podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva