Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Miesto, čas a spôsob získania informácie

 

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov možno podať:

 

poštou: na adresu Obecný úrad v Bake, Baka č. 262, PSČ: 930 04

písomne na podateľni obecného úradu:

 

v stránkových dňoch       

             

pondelok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
utorok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
streda 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
piatok 8:00 - 12:00 12:30 - 13:00

 

Telefonicky: na čísle  031/559 4716

                                       0905 249 920

                                    

e-mailom: na adrese     urad@obecbaka.sk

ústne: ústne sprístupnenie informácií možno vybaviť

 

v stránkových dňoch     

  

pondelok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
utorok 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00
streda 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
piatok 8:00 - 12:00 12:30 - 13:00

 

Informácie je možné získať:

na webovej stránke obce : www.obecbaka.sk

na úradnej tabuli obce  pred vchodom do obecného úradu

 

Postup obecného úradu

pri poskytovaní informácií fyzickým a právnickým osobám podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám upravuje interný predpis:

 

Interná smernica obce Baka o poskytovaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov zo dňa 02.10.2019