RSS Obec Baka http://obecbaka.sk RSS kanál obce Obec Baka sk info@moderneobce.sk Copyright 2021 MUDr. Vladimir Klement - dovolenka http://obecbaka.sk/novinka/25273/n 25273 MUDr. Vladimír Klelment - dovolenka http://obecbaka.sk/data/ Odpisovanie vodomerov http://obecbaka.sk/novinka/25274/n 25274 Odpisovanie vodomerov http://obecbaka.sk/data/ Nová web stránka http://obecbaka.sk/novinka/25054/n 25054 Vitajte na našej novej obecnej web stránke www.obecbaka.sk http://obecbaka.sk/data/news/obecbaka.sk/2021/kancelaria-notebook-mobil-kava_cb8551_sm.jpg Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra http://obecbaka.sk/novinka/23700/n 23700 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Baka http://obecbaka.sk/data/news/obecbaka.sk/2021/zmluva-dohoda-podpis_cc65b7_sm.jpg Uloženie zeleného odpadu http://obecbaka.sk/novinka/23701/n 23701 Každú sobotu v priestore za Obecným úradom Baka od 9,00 hod. do 12,00 hod. http://obecbaka.sk/data/news/obecbaka.sk/2021/f4512f_af8085_sm.jpg Vestník Vlády SR http://obecbaka.sk/novinka/23702/n 23702 Vestník Vlády SR, vyhláška 231   http://obecbaka.sk/data/news/obecbaka.sk/2021/vlajka-slovensko_5fc6f8_sm.jpg Uznesenie Vlády SR č. 418 http://obecbaka.sk/novinka/23772/n 23772    http://obecbaka.sk/data/news/obecbaka.sk/2021/vlajka-slovensko_f58eab_sm.jpg Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 20.7.2021 http://obecbaka.sk/novinka/23773/n 23773    http://obecbaka.sk/data/news/obecbaka.sk/2021/tablet-imac-kalendar_19c446_sm.jpg Režim na hraniciach Slovenska http://obecbaka.sk/novinka/23775/n 23775    http://obecbaka.sk/data/news/obecbaka.sk/2021/covid-korona-maska-pocitac_5bde1e_sm.jpg Vyhláška č. 227 http://obecbaka.sk/novinka/23776/n 23776    http://obecbaka.sk/data/news/obecbaka.sk/2021/vlajka-slovensko_867013_sm.jpg