Navigácia

Obsah

Aktuálne správy

11.09.2018

Oznámenie pre kandidujúce subjekty

Oznámenie pre kandidujúce subjekty

Oznámenie pre kandidujúce subjekty

Detail

31.07.2018

Oznam

Oznamujeme obyvateľom obce, že dôvodu vyhlásenia výstrahy druhého stupňa pred vysokými teplotami obecný úrad bude otvorený až do odvolania od 7.00 hod. do 14.00 hod.. Za pochopenie ďakujeme.

Detail

02.07.2018

Deň obce 2018

Deň obce 2018

Deň obce 2018

Detail

29.05.2018

Podmienky držania psov

Miestna samospráva touto cestou upozorňuje všetkých dotknutých obyvateľov obce na dôkladne dodržiavanie právnych predpisov, ktoré upravia podmienky držania psov, predovšetkým na dodržiavanie ustanovení zákona číslo 282 z roku 2002 zbierky, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a tiež na Všeobecne záväzné nariadenie obce Baka č. 6/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Baka. Každému dotknutému subjektu zdôrazňujeme, že voľný pohyb psa – teda pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov – je na celom území obce zakázaný. Držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. Za porušenie ustanovení vyššie uvedených právnych prepisov možno uložiť páchateľovi sankciu v priestupkovom konaní.

Detail

23.05.2018

Deň detí

Deň detí

Obec Baka Vás srdečne pozýva na Deň detí, ktorý sa uskutoční 2. júna, v sobotu od 14.30 v parku pred obecným úradom. Čaká na Vás zábavný program a super atrakcie: - maľovanie na tvár - lukostreľba - skákací hrad - šašo - nafukovacia veľká a malá šmykala - vystúpenie Tündy Kevickej - jazda na koníkoch - tvarovanie balónikov - vodné guľe - ukážka výcviku psov Super deň dokončíme s detskou diskotékou. Občerstvenie zabezpečí Raczio party service. Všetkých srdečne pozývame.

Detail

21.05.2018

Odčítanie plynomerov

Oznamujeme obyvateľom obce, že na území obce Baka sa začína odčítanie plynomerov. Vykonávať ho bude zamestnanec miestnej pošty.

Detail

Fotogaléria

07.02.2016

Klub - Fabrikáló - "Faršiang" 2016

Klub - Fabrikáló - "Faršiang" 2016

Klub - Fabrikáló - "Faršiang" 2016

Detail

17.12.2015

Remeselný trh 2015

Remeselný trh 2015

Remeselný trh 2015

Detail

09.12.2015

Slávnostné stretnutie dôchodcov 2015

Slávnostné stretnutie dôchodcov 2015

Slávnostné stretnutie dôchodcov 2015

Detail