Navigácia

Obsah

Aktuálne správy

21.02.2018

2.ročník BAKA A JEJ CHUTE

2.ročník BAKA A JEJ CHUTE

Detail

19.02.2018

Pošta

Oznamujeme obyvateľom obce, že 22. februára 2018 vo štvrtok pošta bude otvorená od 12.00 hodiny.

Detail

06.02.2018

Poplatok za komunálny odpad !

Oznamujeme obyvateľom obce, že na obecnom úrade sú vyrubené poplatky za KO na rok 2018. Zaplatiť sa dá priamo na obecnom úrade v hotovosti, požtovou poukážkou alebo bankovým prevodom. Poprosíme tých obyvateľov obce ktoré majú ešte dlh z minulých rokov aby to vyrovnali čo najskôr.

Detail

15.01.2018

Náhradné pozemky

Oznamujeme občanom obce Baka, ktorí mali pridelené pozemky do náhradného užívania v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – zákon o pozemkových úpravách, že vlastníci a užívatelia, ktorým boli vyčlenené pozemky do bezplatného náhradného užívania sú povinní do 31.10.2019 usporiadať svoje užívacie vzťahy k týmto pozemkom podľa zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov. Užívatelia doterajších náhradných pozemkov môžu v lehote do 28.02.2018 podať na okresný úrad návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajším náhradným pozemkom v prospech týchto vlastníkov. Doterajšie rozhodnutia vydané podľa zákona o pozemkových úpravách stratia platnosť 31.12.2018 ak nebol podaný návrh podľa zákona o nájme. Tlačivá na podanie návrhu na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajším náhradným pozemkov sú k dispozícii na obecnom úrade.

Detail

Voľby do orgánov smosprávnych krajov 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 04.11.2017

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

obecbaka@stonline.sk

 

Informácie pre voliča 2017

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja 4. novembra 2017Voľby do orgánov samosprávnych krajov 04.11.2017

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja 4. novembra 2017

Fotogaléria

07.02.2016

Fabrikáló-alkotó klub "Farsang" 2016

Fabrikáló-alkotó klub "Farsang" 2016

Detail

17.12.2015

Kézműves foglalkozás és vásár 2015

Kézműves foglalkozás és vásár 2015

Detail

09.12.2015

Nyugdíjasnap 2015

Nyugdíjasnap 2015

Detail