Navigácia

Obsah

Aktuálne správy

19.01.2018

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Oznamujeme obyvateľom obce, že 23. januára 2018, v utorok od 18.00 hod. bude zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade. Všetkých srdečne pozývame.

Detail

15.01.2018

Náhradné pozemky

Oznamujeme občanom obce Baka, ktorí mali pridelené pozemky do náhradného užívania v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – zákon o pozemkových úpravách, že vlastníci a užívatelia, ktorým boli vyčlenené pozemky do bezplatného náhradného užívania sú povinní do 31.10.2019 usporiadať svoje užívacie vzťahy k týmto pozemkom podľa zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov. Užívatelia doterajších náhradných pozemkov môžu v lehote do 28.02.2018 podať na okresný úrad návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajším náhradným pozemkom v prospech týchto vlastníkov. Doterajšie rozhodnutia vydané podľa zákona o pozemkových úpravách stratia platnosť 31.12.2018 ak nebol podaný návrh podľa zákona o nájme. Tlačivá na podanie návrhu na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajším náhradným pozemkov sú k dispozícii na obecnom úrade.

Detail

09.01.2018

Rozhodnutie

Információ az ivóvíz ellátásról - Informácia o zásobovaní pitnou vodou

Információ az ivóvíz ellátásról: • A Nyugat Szlovákiai Vízügyi Társaság dunaszerdahelyi üzemegységének igazgatósága tisztelettel értesti a lakosságot, hogy a Dunaszerdahelyi Regionális Közegészségügyi Hivatal 2018 január 8-án kiadott rendelete alapján a vezetékes ivóvízhálózat által szolgáltatott víz újra alkalmas emberi fogyasztásra, főzésre és étkezési célokra. • A vízvezetékhálózat átöblítése a szombati napon megtörtént és azóta felhasznált víz mennyisége elegendő volt ahhoz, hogy a belső vezetékek is megtisztuljanak. • A mai naptól kezdődően a vízügyi társaság a fent említett rendelet alapján megszünteti a tartálykocsis ivóvíz ellátást. Informácia o zásobovaní pitnou vodou: • Vedenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti odštepný závod Dunajská Streda oznamuje obyvateľom obce, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede zo dňa 08.01.2018 voda dodávaná verejným vodovodom sa môže používať na pitie, varenie a na prípravu potravín. • Preplachovanie celej vodovodnej siete sa uskutočnilo v sobotu a odvtedy spotrebované množstvo vody zabezpečuje dostatočné prečistenie domácich vodovodných sietí. • Od dnešného dňa vodárenská spoločnosť na základe vyššie uvedeného rozhodnutia ukončila dodávku pitnej vody cisternovým vozidlom.

Detail

23.12.2017

.

Vizes ballonok gyűjtése!

Értesítjük falunk lakosságát, hogy az üres vizes ballonokat. 2017. december 28-án 9,00 - 12,00 óráig gyűjtjük a régi espresso épülete előtt. Megértésüket köszönjük!

Detail

23.12.2017

.

Vrátenie prázdnych vodných balonov!

Oznamujeme obyvateľom obce, že vrátenie prázdnych vodných balonov sa uskutoční dňa 28. decembra 2017 od 9,00 - 12,00 v budove bývalého espressa. Za pochopednie Vám ďajujeme!

Detail

Voľby do orgánov smosprávnych krajov 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 04.11.2017

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

obecbaka@stonline.sk

 

Informácie pre voliča 2017

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja 4. novembra 2017Voľby do orgánov samosprávnych krajov 04.11.2017

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja 4. novembra 2017

Fotogaléria

07.02.2016

Fabrikáló-alkotó klub "Farsang" 2016

Fabrikáló-alkotó klub "Farsang" 2016

Detail

17.12.2015

Kézműves foglalkozás és vásár 2015

Kézműves foglalkozás és vásár 2015

Detail

09.12.2015

Nyugdíjasnap 2015

Nyugdíjasnap 2015

Detail