Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úhrada nákladov za sprístupnenie

Obec Baka

na základe § 21 ods. 1 až 3  zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Vyhlášky Ministerstva financií SR č 481/2000 Z.z.  o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácie

 

stanovuje

 

sadzobník úhrad nákladov spojených so sprístupnením informácii

podľa § 5 ods.1 písm. f  zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení s účinnosťou od 27.05.2022

 

 

Druh nákladov

ks / Eur

Tlač alebo kopírovanie jednostrannej A4 (čiernobielej)

0,15

Tlač alebo kopírovanie obojstrannej A4 (čiernobielej)

0,30

Tlač alebo kopírovanie jednostrannej A3 (čiernobielej)

0,30

Tlač alebo kopírovanie obojstrannej A3 (čiernobielej)

0,60

Scenovanie A4

0,25

Obálka C4

0,20

Obálka C5

0,10

Obálka doporučená C5

0,10

Obálka doručenková C4

0,20

CD

1,70

Poštové poplatky

podľa aktuálneho cenníka

                  

Žiadateľovi o informácie bude vystavená faktúra na základe platného cenníka za sprístupnenie informácie a nákladov na ich odoslanie.

 

Faktúru je možné uhradiť v hotovosti do pokladne obecného úradu v pracovnom čase alebo prevodom na účet:

IBAN: SK08 5600 0000 0038 0576 4001 vedenej v pobočke Prima banky Slovensko a.s..