Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úhrada nákladov za sprístupnenie

Obec Baka

podľa §21 ods.1 až 3 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií

stanovuje

sadzobník úhrad nákladov spojených so sprístupnením informácií podľa §5 ods.1 písm. f) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platobnom znení s účinnosťou od 01.11.2019

 

Druh materiálových nákladov €/ks

 

tlač alebo kopírovanie jednostrannej A4 čiernobielej   0,05 €

tlač alebo kopírovanie obojstrannej  A4 čiernobielej   

  0,10 €
Obálka C4                                                                                          0,12 €
Obálka C5 0,08 €
Obálka C5 doporučená 0,15 €
Obálka C5 do vlastných rúk 0,15 €
CD 1,30 €
Poštové poplatky-podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty a.s.  
Telefónne poplatky - podľa aktuálneho cenníka  

                   

Forma úhrady nákladov:

Žiadateľovi o informácie bude pri poskytovaní informácií vystavená faktúra vo výške materiálnych nákladov za sprístupnenie informácií a nákladov na ich odoslanie.

 

Spôsob úhrady nákladov:

  • v hotovosti do pokladne obecného úradu v Bake v pracovnom čase,
  • prevodom na účet obce Baka  Číslo účtu: SK08 5600 0000 0038 0576 4001 vedený v pobočke banky Prima Slovenko, a.s.