Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Dátum: 14.03.2024
Autor: OÚ Baka
Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Okrsková volebná komisia ( § 79 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; ďalej len „volebný zákon“)

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce/primátorovi mesta v lehote uvedenej  v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 09.04.2024 do 24:00 hod.)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje :

  1. a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,
  2. b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,
  3. c) podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany; ak ide o koalíciu, meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky.

Oznámenie o delegovaní možno doručiť listinne alebo elektronicky (emailom, resp. do elektronickej schránky obce /ÚPVS - slovensko.sk/. Je nevyhnutné, aby si obec priebežne, no predovšetkým 10. 04. 2024 ráno, skontrolovala aj spam emailovej schránky a svoju elektronickú schránku (ÚPVS - slovensko.sk).

Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.