Navigácia

Obsah

Starosta obce

 

starostaIng. Juraj Bertalan
 
tel. číslo:  0907 617 274
 
 
 
 
 
 
 
Vážení občania,

touto cestou Vám všetkým ďakujem za Vašu účasť na voľbách a za hlasy, ktoré ste mi vo voľbách odovzdali. Vaše hlasy ma zvolili za starostu obce a tým ste podporili aj moje priority. Verím, že spolu s poslancami, ktorých ste vo voľbách zvolili, Vaše očakávania naplníme a nesklameme Vás.
Chcem byť spravodlivým starostom pre všetkých občanov obce Baka, nezávisle od toho, kto ako hlasoval vo voľbách. Želám si, aby sa nám spoločne darilo budovať našu obec tak, aby sme mali dobrý pocit zo spoločne vykonanej práce. Žiadam Vás o aktívnu spoluprácu a pomoc pri riešení verejných vecí, ako aj pri riešení vecí v záujme našej obce a pre spokojnosť jednotlivých občanov, združení, podnikateľských subjektov, spoločenských ako aj iných organizácií.

Ing. Juraj Bertalan
starosta obce Baka