Navigáció

Tartalom

TÁJÉKOZTATÓ

 

 

a kisebbségi nyelv hivatali használatának lehetőségéről a Tt. 184/1999. sz., a kisebbségi nyelvek használatáról szóló törvénye és annak későbbi módosításai 2. §-ának 3. bekezdése szerint

 

A közigazgatási szerv neve:   Baka község

Működési helye:                       bakai községi hivatal, Baka 262

 

A kisebbségi nyelv, amelyet a Szlovák Köztársaság nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárai a hivatali érintkezésben e szerv előtt használhatnak

 

magyar nyelv

 

A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG NEMZETI KISEBBSÉGHEZ TARTOZÓ ÁLLAMPOLGÁRÁNAK JOGAI:

- Jogában áll a Baka község esetében szóban és írásban, írásos dokumentumok, okiratok és bizonyítékok előterjesztését beleértve a kisebbség nyelvén is kommunikálni.

- Jogában áll a közigazgatási szervtől a kisebbségi nyelven vagy a kisebbség nyelvén is benyújtott beadványára választ kapni, beleértve a jogát, hogy kérheti a közigazgatási eljárásban meghozott határozat kiadását kisebbségi nyelven is (2012. július 1-től), illetve jogában áll kérni a születési anyakönyvi kivonat, a házassági anyakönyvi kivonat, a halotti anyakönyvi kivonat, az engedély, a jogosultsági bizonylat, az igazolás, az állásfoglalás és rendelet (más közokiratokra ez a jog nem vonatkozik) kiadását kisebbségi nyelven is (2012. július 1-től). Kétségek felmerülése esetén perdöntő a közigazgatási szerv államnyelven kiállított válasza.

- Jogában áll hivatalos kétnyelvű űrlap rendelkezésre bocsátását kérni, mégpedig az államnyelven és a kisebbség nyelvén kiállított űrlapét (2012. július 1-től).

A nemzeti kisebbség nyelvén intézett ügyek ügyintézési határidői megegyeznek az államnyelvi ügyintézési határidőkkel.

 

A KÖZIGAZGATÁSI SZERV KÖTELESSÉGEI:

- Baka község a nemzeti kisebbség nyelvén benyújtott beadványra az államnyelvű válaszon kívül a nemzeti kisebbségi nyelven is válaszol.  Kétségek felmerülése esetén perdöntő a közigazgatási szerv államnyelven kiállított válasza. A közigazgatási szerv válasza, ha az egyben közokirat is, az államnyelven kívül a nemzeti kisebbség nyelvén csak akkor kerül kiadásra, ha engedélyről, jogosítványról, igazolásról, állásfoglalásról vagy rendeletről van szó.

- Baka község közigazgatási eljárásban meghozott határozatát abban az esetben, ha az eljárás kisebbségi nyelven benyújtott beadvánnyal kezdődött, vagy külön kérésre az államnyelvű határozat mellett azonos tartalmú fordításban a kisebbség nyelvén is kiállítja (2012. július1-től).  Kétségek felmerülése esetén perdöntő a közigazgatási szerv államnyelven kiállított határozata.

- A születési anyakönyvi kivonatot, a házassági anyakönyvi kivonatot, a halotti anyakönyvi kivonatot, az engedélyt, a jogosultsági bizonylatot, az igazolást, az állásfoglalást és rendeletet kérésre kétnyelvűen is kiállítják, mégpedig államnyelven és a kisebbség nyelvén (2012. július 1-től).  Kétségek felmerülése esetén perdöntő a közigazgatási szerv államnyelven kiállított okirata.

- Baka község saját hatáskörén belül kérésre kétnyelvű űrlapokat biztosít az állampolgároknak, mégpedig államnyelven és a kisebbség nyelvén (2012. július 1-től).

 

Baka község a magyar nyelv használatát a következő módon biztosítja:

 

szóban és írásban a községi hivatal összes alkalmazottja

 

Ha a Szlovák Köztársaság polgárának megsértették azt a jogát, hogy a nemzeti kisebbség nyelvét szóban és írásban használhassa (a törvény 7.b §-a), ezt a tényt jelentheti a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala Nemzeti Kisebbségek Főosztályának, amely az ügyben közigazgatási eljárást indít.

 

Baka, 2019. november 18.

 

 

 

 

                                                                                                                                                               Bertalan György, mérnök

                                                                                                                                                               Baka község polgármestere