Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.06.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

Neuvedené

CONFIDENCE PARTNER s.r.o., Hlavná 25, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Obec Baka

18.06.2020

Zmluva č.65-PRcov-OAaVP-4518-2020 o poskytnutí účelovej dotácie

Zmluva č.65-PRcov-OAaVP-4518-2020 o poskytnutí úče

1 000,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Baka

10.06.2020

Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí nenávratného fi

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Baka

22.05.2020

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

165,00 EUR

Horváthová Anita

Obec Baka

03.04.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

13 640,40 EUR

IP HOME Slovakia s.r.o.

Obec Baka

26.03.2020

Zmluva č.3200832 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobroveľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

Zmluva č.3200832 o poskytnutí dotácie z prostriedk

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Baka

23.03.2020

Zmluva o užívaní nehnuteľností

Zmluva o užívaní nehnuteľností

10,00 EUR

Borárosová Gabriela

Obec Baka

19.03.2020

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpor

75,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Baka

11.03.2020

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladanie s odpadmi z obalov a s odpradmi z neobalových výrobkov

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladanie

Neuvedené

Natur - Pack, a.s.

Obec Baka

10.03.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

2020/0019

5,00 EUR

Bölcs Vojtech

Obec Baka

09.03.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

2020/0017

10,00 EUR

Bukovszky Štefan

Obec Baka

09.03.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

2020/0018

5,00 EUR

Bukovszky Štefan

Obec Baka

09.03.2020

Zmluva č PHZ*-OPK1-2019-003382 o pokytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR

Zmluva č PHZ*-OPK1-2019-003382 o pokytnutí dotácie

11 264,06 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Baka

06.03.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

2020/0016

10,00 EUR

Jánošková Anna

Obec Baka

02.03.2020

Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru

Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru

1 200,00 EUR

Ing. Ľubomír Dömény

Obec Baka

26.02.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

2020/0015

10,00 EUR

Dunay Ladislav

Obec Baka

26.02.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

2020/0014

10,00 EUR

Dunay Ladislav

Obec Baka

26.02.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

2020/0013

5,00 EUR

Dunay Ladislav

Obec Baka

24.02.2020

Dodatok č. 10 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu zo dňa 22.12.2009

Dodatok č. 10 k Zmluve o zriadení spoločného stave

Neuvedené

Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

18.02.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

2020/0012

10,00 EUR

Döményová Anna

Obec Baka

18.02.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

2020/0011

5,00 EUR

Anna Döményová

Obec Baka

18.02.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

2020/0010

5,00 EUR

Ambrusová Valéria

Obec Baka

18.02.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

2020/0009

10,00 EUR

Ambrusová Valéria

Obec Baka

18.02.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

2020/0008

10,00 EUR

Ambrusová Valéria

Obec Baka

14.02.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

2020/0007

10,00 EUR

Szakáll Alžbeta, Ing.

Obec Baka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: