Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.07.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

120,00 EUR

Zoltán Hervay

Obec Baka

20.06.2019

Zmluva č.05-2-S/2019 o poskytnutí účelovej dotácie

Zmluva č.05-2-S/2019 o poskytnutí účelovej dotácie

500,00 EUR

Obec Baka

Trnavský samosprávny kraj

20.06.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

13 299,99 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Obec Baka

31.05.2019

Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného fi

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Baka

27.05.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 570,00 EUR

Štefan Mészáros

Obec Baka

22.05.2019

Zmluva o vzájomnej spolupráci

Zmluva o vzájomnej spolupráci

Neuvedené

Obec Jurová

Obec Baka

15.05.2019

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

Neuvedené

Prima banka Slovensko, Hodžova 11, 010 01 Žilina

Obec Baka

10.05.2019

Zmluva č. 39 567 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

Zmluva č. 39 567 o poskytnutí dotácie z prostriedk

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Baka

12.04.2019

Zmluva o poskytnutí služieb č. 5/2019 - EM

Zmluva o poskytnutí služieb č. 5/2019 - EM

800,00 EUR

LOYAL SERVICE, spol. s r.o.

Obec Baka

29.03.2019

Zmluva o zriadených bremien v prospech tretej osoby

Zmluva o zriadených bremien v prospech tretej osob

Neuvedené

Sebők Árpád

Obec Baka

25.03.2019

Dodatok č. I312041R89901D01 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. I312041R89901D01 k zmluve o poskytnutí

Neuvedené

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Baka

01.03.2019

Dodatok č.4 Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve zo dňa 23.10.2009

Dodatok č.4 Zmluva o poskytovaní služieb v odpadov

Neuvedené

PURA, Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

28.02.2019

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

200,00 EUR

Mgr. Edita Feketeov8

Obec Baka

19.02.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní stravovacích služieb

Dodatok k zmluve o poskytovaní stravovacích služie

1,12 EUR

Obec Horný Bar

Obec Baka

13.02.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

Neuvedené

CONFIDENCE PARTNER s.r.o., Dunajské nábrežie 1159/5, 945 01 Komárno

Obec Baka

12.02.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Neuvedené

Slovak Telekom, 28, 810 00 Bratislava

Obec Baka

29.01.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

103 740,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Baka

04.01.2019

Zmluva o OTP FOND konte

Zmluva o OTP FOND konte

Neuvedené

OTP Banka Slovensko, Štúrova 5, 813 54 Bratislava

Obec Baka

01.01.2019

Zmluva o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluva o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých

Neuvedené

ENVI PAK, a.s.

Obec Baka

29.12.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

1 800,00 EUR

Izsák Jozef, 42, 930 03 Lesné Kračany

Obec Baka

17.12.2018

Poistná zmluva číslo 3229001987

Poistná zmluva číslo 3229001987

160,00 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Baka

17.12.2018

Poistná zmluva číslo 11-4-14328

Poistná zmluva číslo 11-4-14328

1 079,80 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Baka

10.12.2018

Zmluva o splátkovom úvere pre samosprávy číslo 3002/18/017

Zmluva o splátkovom úvere pre samosprávy číslo 300

250 000,00 EUR

OTP Banka Slovensko, Štúrova 5, 813 54 Bratislava

Obec Baka

10.12.2018

Zmluva o vyplňovacom práve k bianko zmenke

Zmluva o vyplňovacom práve k bianko zmenke

Neuvedené

OTP Banka Slovensko, Štúrova 5, 813 54 Bratislava

Obec Baka

05.12.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov – Patasi Peter

Zmluva o nájme nebytových priestorov – Patasi Pete

10,00 EUR

Peter Patasi

Obec Baka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: