Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.08.2020

Mandátna zmluv č.: MBK - 005/2020

Mandátna zmluv č.: MBK - 005/2020

102,00 EUR

3code s.r.o.

Obec Baka

31.07.2020

Dodatok č. k poistnej zmluve

Dodatok č. 1 k poistnej zmluve

1 120,36 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Baka

22.07.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

2020/0026

10,00 EUR

Matusová Mária

Obec Baka

22.07.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

2020/0025

10,00 EUR

Onódiová Helena

Obec Baka

21.07.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

4 300,00 EUR

DNB Steel s.r.o.

Obec Baka

21.07.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

31 929,79 EUR

GASTRO TRADE SLOBODA, s.r.o.

Obec Baka

20.07.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

2020/0024

10,00 EUR

Orbánová Irena

Obec Baka

20.07.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

2020/0023

5,00 EUR

Orbánová Irena

Obec Baka

14.07.2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

46 549,68 EUR

GSP - STAV, s.r.o.

Obec Baka

09.07.2020

Zmluva o dielo KB-014/2020

Zmluva o dielo KB-014/2020

900,00 EUR

3code s.r.o.

Obec Baka

09.07.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere

3002/18/017

0,00 EUR

OTP Banka Slovensko, Štúrova 5, 813 54 Bratislava

Obec Baka

02.07.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

2020/0021

10,00 EUR

Tóthová Emília

Obec Baka

24.06.2020

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

Neuvedené

CONFIDENCE PARTNER s.r.o., Hlavná 25, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Obec Baka

18.06.2020

Zmluva č.65-PRcov-OAaVP-4518-2020 o poskytnutí účelovej dotácie

Zmluva č.65-PRcov-OAaVP-4518-2020 o poskytnutí úče

1 000,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Baka

10.06.2020

Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí nenávratného fi

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Baka

22.05.2020

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

165,00 EUR

Horváthová Anita

Obec Baka

03.04.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

13 640,40 EUR

IP HOME Slovakia s.r.o.

Obec Baka

26.03.2020

Zmluva č.3200832 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobroveľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

Zmluva č.3200832 o poskytnutí dotácie z prostriedk

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Baka

23.03.2020

Zmluva o užívaní nehnuteľností

Zmluva o užívaní nehnuteľností

10,00 EUR

Borárosová Gabriela

Obec Baka

19.03.2020

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpor

75,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Baka

11.03.2020

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladanie s odpadmi z obalov a s odpradmi z neobalových výrobkov

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladanie

Neuvedené

Natur - Pack, a.s.

Obec Baka

10.03.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

2020/0019

5,00 EUR

Bölcs Vojtech

Obec Baka

09.03.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

2020/0017

10,00 EUR

Bukovszky Štefan

Obec Baka

09.03.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

2020/0018

5,00 EUR

Bukovszky Štefan

Obec Baka

09.03.2020

Zmluva č PHZ*-OPK1-2019-003382 o pokytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR

Zmluva č PHZ*-OPK1-2019-003382 o pokytnutí dotácie

11 264,06 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Baka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: