Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
31.03.2020

DF2020/95

Spotreba plynu - espresso

8,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/C, 825 61 Bratislava – mestská časť Podu

Obec Baka

31.03.2020

DF2020/94

Spotreba plynu - klub dôchodcov

353,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/C, 825 61 Bratislava – mestská časť Podu

Obec Baka

31.03.2020

DF2020/93

Spotreba plynu - dom služieb

435,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/C, 825 61 Bratislava – mestská časť Podu

Obec Baka

31.03.2020

DF2020/92

Spotreba plynu - OcÚ, KD

634,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/C, 825 61 Bratislava – mestská časť Podu

Obec Baka

31.03.2020

DF2020/91

Spotreba plynu - ZŠ

1 815,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/C, 825 61 Bratislava – mestská časť Podu

Obec Baka

31.03.2020

DF2020/90

spotreba EE - OcÚ, KD, ZŠ

108,56 EUR

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Baka

31.03.2020

DF2020/89

spotreba EE - dom služieb, TJ, 11 BJ, 9 BJ

687,72 EUR

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Baka

31.03.2020

DF2020/88

strava - voľby do NRSR

24,00 EUR

Martin Pagáč, 169, 930 04 Baka

Obec Baka

31.03.2020

DF2020/87

strava - voľby do NRSR

44,40 EUR

Csóka Robert - RODETT, Lesné Kračany, 930 03 Kráľovičove Kračany

Obec Baka

29.02.2020

DF2020/86

poplatok za podklady k auditu

102,00 EUR

OTP Banka Slovensko, Štúrova 5, 813 54 Bratislava

Obec Baka

29.02.2020

DF2020/85

vypracovanie vyjadrenia k dotácii z Environmen.fon

100,00 EUR

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovsého 28B, 974 01 Banská Bystrica

Obec Baka

29.02.2020

DF2020/84

vyrúbanie stromu agár bielý

240,00 EUR

Lumberjack s.r.o.

Obec Baka

29.02.2020

DF2020/83

kancelárske potreby

0,12 EUR

OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava

Obec Baka

29.02.2020

DF2020/82

mobilný telefon - OÚ

35,51 EUR

Orange Slovensko, Metodova 8, 810 00 Bratislava

Obec Baka

29.02.2020

DF2020/81

Stravné lístky 1000 ks

3 837,14 EUR

Up Slovensko s.r.o., Tomašikova 23/D, 821 01 Bratislava

Obec Baka

29.02.2020

DF2020/80

mapy VKÚ - turistické

360,36 EUR

VKÚ Harmenec, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica

Obec Baka

29.02.2020

DF2020/79

kancelárske potreby

128,09 EUR

OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava

Obec Baka

29.02.2020

DF2020/78

poplatok za podklady k auditu

40,00 EUR

Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava

Obec Baka

29.02.2020

DF2020/77

poštovné - spol. stavebný úrad DS 01/2020

77,92 EUR

Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

29.02.2020

DF2020/76

toner, ethernet kabel

117,50 EUR

Zoltán Heizer, 598/15, 930 05 Gabčíkovo

Obec Baka

29.02.2020

DF2020/75

kontrola bezpečnosti detského ihriska

393,30 EUR

EKOTEC spol.s r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava – mestská časť Lama

Obec Baka

29.02.2020

DF2020/74

spotreba EE 02/2020 - ZŠ

1,49 EUR

ZSE Energia, 1, 810 00 Bratislava

Obec Baka

29.02.2020

DF2020/73

spotreba EE 02/2020 - OcÚ, KD

0,48 EUR

ZSE Energia, 1, 810 00 Bratislava

Obec Baka

29.02.2020

DF2020/72

spotreba EE 01/2020 - TJ

503,75 EUR

ZSE Energia, 1, 810 00 Bratislava

Obec Baka

29.02.2020

DF2020/71

odvoz komunálneho odpadu 01/2020

907,20 EUR

GULÁZSI s.r.o., Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: