Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
29.05.2020

DF2020/170

Spotreba plynu - 11 BJ

321,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/C, 825 61 Bratislava – mestská časť Podu

Obec Baka

29.05.2020

DF2020/169

Spotreba plynu - ZŠ

1 815,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/C, 825 61 Bratislava – mestská časť Podu

Obec Baka

29.05.2020

DF2020/168

spotreba EE - dom služieb, TJ, 11 BJ, 9 BJ

687,72 EUR

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Baka

29.05.2020

DF2020/167

spotreba EE - OcÚ, KD, ZŠ

108,56 EUR

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Baka

29.05.2020

DF2020/166

vyúčtovanie voda - 9 BJ

-12,85 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

29.05.2020

DF2020/165

vyúčtovanie voda - 11 BJ

436,51 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

30.04.2020

DF2020/164

prenájom a pranie koberce

20,93 EUR

Lindström s.r.o.

Obec Baka

30.04.2020

DF2020/163

servis kosačky

320,20 EUR

Tibor Vígh, 237, 930 07 Medveďov

Obec Baka

30.04.2020

DF2020/162

sklenárske práce

120,00 EUR

Kósa Imrich - sklenárstvo, Poľná 360, 930 05 Gabčíkovo

Obec Baka

30.04.2020

DF2020/161

odmena z oprávnených výdavkov projektu p.zmluvy

337,92 EUR

LOYAL SERVICE, spol. s r.o.

Obec Baka

30.04.2020

DF2020/160

strava-hmotn.núdza I.Q 2020

264,26 EUR

Barnabás Kovács, Športová 1642/29, 930 05 Gabčíkovo

Obec Baka

30.04.2020

DF2020/159

tlač poštového peňažného poukazu

17,27 EUR

Slovenská pošta a.s., Partizánská cesta 9, 97599 Banská Bystrica

Obec Baka

30.04.2020

DF2020/158

vyúčtovanie voda - park

10,37 EUR

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

30.04.2020

DF2020/157

tonery

65,00 EUR

Zoltán Heizer, 598/15, 930 05 Gabčíkovo

Obec Baka

30.04.2020

DF2020/156

mobilný telefon - OÚ

38,00 EUR

Orange Slovensko, Metodova 8, 810 00 Bratislava

Obec Baka

30.04.2020

DF2020/155

knihy do knižnice

106,12 EUR

Talamon, Biskupa Kondého 5138/32, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

30.04.2020

DF2020/154

inštalácia modulu Editor - WinCITY Cintorín

24,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Baka

30.04.2020

DF2020/153

vyúčtovanie - oprava - spotreba EE - OcÚ, KD, ZŠ

290,31 EUR

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Baka

30.04.2020

DF2020/152

náhradné diely pásový zavlažovač - TJ

205,80 EUR

B&B TEAM, s.r.o., Továrenská 10, 943 06 Štúrovo

Obec Baka

30.04.2020

DF2020/151

internet - klub dôchodcov

21,99 EUR

Slovak Telekom, 28, 810 00 Bratislava

Obec Baka

30.04.2020

DF2020/150

aerovideo-letecké filmovanie častí katastra obce

250,80 EUR

CBS spol, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica

Obec Baka

30.04.2020

DF2020/149

telefon. služby - OcÚ

34,36 EUR

Slovak Telekom, 28, 810 00 Bratislava

Obec Baka

30.04.2020

DF2020/148

internet - OcÚ, MŠ telefon - MŠ

65,82 EUR

Slovak Telekom, 28, 810 00 Bratislava

Obec Baka

30.04.2020

DF2020/147

prevádzkovanie verejného osvetlenia

1 024,15 EUR

SE Predaj, Mlynské nivy 47, 810 00 Bratislava

Obec Baka

30.04.2020

DF2020/146

poskyt. právno-poradenskú činnosť 03/2020

450,00 EUR

JUDr. Sylvia Barciová, Komenského 6331/1F, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: