Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
29.05.2020

DF2020/195

strava-hmotn.núdza 04/2020

87,12 EUR

Barnabás Kovács, Športová 1642/29, 930 05 Gabčíkovo

Obec Baka

29.05.2020

DF2020/194

náhradné diely pásový zavlažovač - TJ

75,60 EUR

B&B TEAM, s.r.o., Továrenská 10, 943 06 Štúrovo

Obec Baka

29.05.2020

DF2020/193

odvoz komunálneho odpadu 04/2020

907,20 EUR

GULÁZSI s.r.o., Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

29.05.2020

DF2020/192

odvoz veľkoobj.kontajnera 04/2020

67,20 EUR

GULÁZSI s.r.o., Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

29.05.2020

DF2020/191

prísp. na režijné náklady na d. stravu 3/2020

94,40 EUR

Obec Horný Bar, 184, 930 33 Horný Bar

Obec Baka

29.05.2020

DF2020/190

vyúčtovanie - oprava - spotreba EE - OcÚ, KD, ZŠ

224,46 EUR

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Baka

29.05.2020

DF2020/189

prevádzkovanie verejného osvetlenia

1 024,15 EUR

SE Predaj, Mlynské nivy 47, 810 00 Bratislava

Obec Baka

29.05.2020

DF2020/188

darček pre novorodencov - deky

252,00 EUR

Boženík Štefan, 486, 930 04 Baka

Obec Baka

29.05.2020

DF2020/187

rúška CO - COVID 19

30,00 EUR

Boženík Štefan, 486, 930 04 Baka

Obec Baka

29.05.2020

DF2020/186

rúška CO - COVID 19

50,00 EUR

Boženík Štefan, 486, 930 04 Baka

Obec Baka

29.05.2020

DF2020/185

internet - klub dôchodcov

17,00 EUR

Slovak Telekom, 28, 810 00 Bratislava

Obec Baka

29.05.2020

DF2020/184

vykonávanie služieb zodpovednej osody - GDPR

144,00 EUR

ITAK, s.r.o.

Obec Baka

29.05.2020

DF2020/183

dezinfekčné prostriedky - COVID 19

150,56 EUR

TRIPSY s.r.o., Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo

Obec Baka

29.05.2020

DF2020/182

likvidácia stavebného odpadu 04/2020

188,83 EUR

PURA, Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

29.05.2020

DF2020/181

likvidácia a uloženie odpadu 04/2020

1 324,76 EUR

PURA, Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

29.05.2020

DF2020/180

poskyt. právno-poradenskú činnosť 04/2020

450,00 EUR

JUDr. Sylvia Barciová, Komenského 6331/1F, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

29.05.2020

DF2020/179

Spotreba EE - dom. smútku, klub dôch., pošta

181,94 EUR

ZSE Energia, 1, 810 00 Bratislava

Obec Baka

29.05.2020

DF2020/178

telefon. služby - OcÚ

34,36 EUR

Slovak Telekom, 28, 810 00 Bratislava

Obec Baka

29.05.2020

DF2020/177

internet - OcÚ, MŠ telefon - MŠ

65,82 EUR

Slovak Telekom, 28, 810 00 Bratislava

Obec Baka

29.05.2020

DF2020/176

soc.služba - starostlivosť o soc. odkáz. 04/2020

200,00 EUR

Mgr. Edita Feketeová, Krajná 319/16, 930 05 Gabčíkovo

Obec Baka

29.05.2020

DF2020/175

ročný prístup - VSSR

165,00 EUR

Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

Obec Baka

29.05.2020

DF2020/174

Spotreba plynu - OcÚ, KD

133,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/C, 825 61 Bratislava – mestská časť Podu

Obec Baka

29.05.2020

DF2020/173

Spotreba plynu - dom služieb

92,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/C, 825 61 Bratislava – mestská časť Podu

Obec Baka

29.05.2020

DF2020/172

Spotreba plynu - klub dôchodcov

74,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/C, 825 61 Bratislava – mestská časť Podu

Obec Baka

29.05.2020

DF2020/171

Spotreba plynu - espresso

8,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/C, 825 61 Bratislava – mestská časť Podu

Obec Baka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: