Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30.06.2020

DF2020/220

soc.služba - starostlivosť o soc. odkáz. 05/2020

200,00 EUR

Mgr. Edita Feketeová, Krajná 319/16, 930 05 Gabčíkovo

Obec Baka

30.06.2020

DF2020/219

Stravné lístky 1000 ks

3 837,14 EUR

Up Slovensko s.r.o., Tomašikova 23/D, 821 01 Bratislava

Obec Baka

30.06.2020

DF2020/218

odvoz komunálneho odpadu 05/2020

907,20 EUR

GULÁZSI s.r.o., Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

30.06.2020

DF2020/217

odvoz veľkoobj.kontajnera 05/2020

67,20 EUR

GULÁZSI s.r.o., Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

30.06.2020

DF2020/216

poskyt. právno-poradenskú činnosť 05/2020

450,00 EUR

JUDr. Sylvia Barciová, Komenského 6331/1F, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

30.06.2020

DF2020/215

prevádzkovanie verejného osvetlenia

1 024,15 EUR

SE Predaj, Mlynské nivy 47, 810 00 Bratislava

Obec Baka

30.06.2020

DF2020/214

likvidácia objemného odpadu 05/2020

92,12 EUR

PURA, Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

30.06.2020

DF2020/213

Spotreba EE - dom. smútku, klub dôch., pošta

181,94 EUR

ZSE Energia, 1, 810 00 Bratislava

Obec Baka

30.06.2020

DF2020/212

spotreba EE - OcÚ, KD, ZŠ

108,56 EUR

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Baka

30.06.2020

DF2020/211

spotreba EE - dom služieb, TJ, 11 BJ, 9 BJ

687,72 EUR

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Baka

30.06.2020

DF2020/210

Spotreba plynu - ZŠ

1 815,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/C, 825 61 Bratislava – mestská časť Podu

Obec Baka

30.06.2020

DF2020/209

Spotreba plynu - OcÚ, KD

64,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/C, 825 61 Bratislava – mestská časť Podu

Obec Baka

30.06.2020

DF2020/208

Spotreba plynu - dom služieb

39,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/C, 825 61 Bratislava – mestská časť Podu

Obec Baka

30.06.2020

DF2020/207

Spotreba plynu - klub dôchodcov

31,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/C, 825 61 Bratislava – mestská časť Podu

Obec Baka

30.06.2020

DF2020/206

Spotreba plynu - espresso

8,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/C, 825 61 Bratislava – mestská časť Podu

Obec Baka

30.06.2020

DF2020/205

Spotreba plynu - 11 BJ

155,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/C, 825 61 Bratislava – mestská časť Podu

Obec Baka

30.06.2020

DF2020/204

likvidácia a uloženie odpadu 05/2020

1 251,23 EUR

PURA, Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

30.06.2020

DF2020/203

rúška CO - COVID 19 - MŠ

40,00 EUR

Boženík Štefan, 486, 930 04 Baka

Obec Baka

30.06.2020

DF2020/202

ochranné prekážky - veľké 3ks

183,50 EUR

PP - TREND spol. s r.o., Hviezdoslavova 152/49, 972 01 Bojnice

Obec Baka

29.05.2020

DF2020/201

dezinfekčné prostriedky - MŠ

63,97 EUR

Trend Hygiena, 463/23, 930 12 Ohrady

Obec Baka

29.05.2020

DF2020/200

prenájom a pranie koberce

20,93 EUR

Lindström s.r.o.

Obec Baka

29.05.2020

DF2020/199

kancelárske potreby

86,92 EUR

OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava

Obec Baka

29.05.2020

DF2020/198

mobilný telefon - OÚ

38,00 EUR

Orange Slovensko, Metodova 8, 810 00 Bratislava

Obec Baka

29.05.2020

DF2020/197

poštovné - spol. stavebný úrad DS 04/2020

44,55 EUR

Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

29.05.2020

DF2020/196

toner, eset security

175,94 EUR

Zoltán Heizer, 598/15, 930 05 Gabčíkovo

Obec Baka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: