Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
29.02.2020

DF2020/45

dobropis k FA DF2020/37

-192,53 EUR

GRENKELEASING, Kardžičova 8/A, 810 00 Bratislava

Obec Baka

29.02.2020

DF2020/44

spotreba EE - dom služieb, TJ, 11 BJ, 9 BJ

687,72 EUR

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Baka

31.01.2020

DF2020/43

potvrdenie o pobyte - bianco

34,12 EUR

Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača

Obec Baka

31.01.2020

DF2020/42

ošetrenie stromov pri ceste od domu č.384

2 750,00 EUR

Lumberjack s.r.o.

Obec Baka

31.01.2020

DF2020/41

vedenie účtu - cenných papierov

432,00 EUR

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., Ul.29.augusta 1/A, 814 80 Bratislava

Obec Baka

31.01.2020

DF2020/40

mobilný telefon - OÚ

35,00 EUR

Orange Slovensko, Metodova 8, 810 00 Bratislava

Obec Baka

31.01.2020

DF2020/39

aktualizácia programu - WinCITY Cintorín

4,20 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Baka

31.01.2020

DF2020/38

dodávka služieb - ČB a farebné výtlačky

137,45 EUR

PreKo, 354, 951 22 Alekšince

Obec Baka

31.01.2020

DF2020/37

poplatok kopírka - 1. Q.

192,53 EUR

GRENKELEASING, Kardžičova 8/A, 810 00 Bratislava

Obec Baka

31.01.2020

DF2020/36

vyúčtovanie plyn 2018 - dom služieb

-2 981,96 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/C, 825 61 Bratislava – mestská časť Podu

Obec Baka

31.01.2020

DF2020/35

vyúčtovanie plyn 2019 - 11 BJ

180,62 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/C, 825 61 Bratislava – mestská časť Podu

Obec Baka

31.01.2020

DF2020/34

vyúčtovanie plyn 2019 - espresso

-10,03 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/C, 825 61 Bratislava – mestská časť Podu

Obec Baka

31.01.2020

DF2020/33

vyúčtovanie plyn 2019 - klub dôchodcov

31,60 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/C, 825 61 Bratislava – mestská časť Podu

Obec Baka

31.01.2020

DF2020/32

vyúčtovanie plyn 2019 - dom služieb

857,13 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/C, 825 61 Bratislava – mestská časť Podu

Obec Baka

31.01.2020

DF2020/31

vyúčtovanie plyn 2019 - OcU, KD

2 195,09 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/C, 825 61 Bratislava – mestská časť Podu

Obec Baka

31.01.2020

DF2020/30

nálepky na smet.nádoby

120,49 EUR

Projects, s.r.o., Jána Stanislava 24, 841 05 Bratislava

Obec Baka

31.01.2020

DF2020/29

Spotreba plynu - OcÚ, KD

694,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/C, 825 61 Bratislava – mestská časť Podu

Obec Baka

31.01.2020

DF2020/28

Spotreba plynu - dom služieb

476,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/C, 825 61 Bratislava – mestská časť Podu

Obec Baka

31.01.2020

DF2020/27

Spotreba plynu - ZŠ

1 815,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/C, 825 61 Bratislava – mestská časť Podu

Obec Baka

31.01.2020

DF2020/26

Spotreba plynu - 11 BJ

1 676,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/C, 825 61 Bratislava – mestská časť Podu

Obec Baka

31.01.2020

DF2020/25

Spotreba plynu - espresso

8,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/C, 825 61 Bratislava – mestská časť Podu

Obec Baka

31.01.2020

DF2020/24

Spotreba plynu - klub dôchodcov

386,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/C, 825 61 Bratislava – mestská časť Podu

Obec Baka

31.01.2020

DF2020/23

Spotreba EE - 11 BJ

91,00 EUR

ZSE Energia, 1, 810 00 Bratislava

Obec Baka

31.01.2020

DF2020/22

Spotreba EE - 9 BJ

24,00 EUR

ZSE Energia, 1, 810 00 Bratislava

Obec Baka

31.01.2020

DF2020/21

Spotreba EE - TJ, dom služ., dom. smútku, pošta

943,48 EUR

ZSE Energia, 1, 810 00 Bratislava

Obec Baka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: