Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
29.02.2020

DF2020/86

poplatok za podklady k auditu

102,00 EUR

OTP Banka Slovensko, Štúrova 5, 813 54 Bratislava

Obec Baka

29.02.2020

DF2020/85

vypracovanie vyjadrenia k dotácii z Environmen.fon

100,00 EUR

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovsého 28B, 974 01 Banská Bystrica

Obec Baka

29.02.2020

DF2020/84

vyrúbanie stromu agár bielý

240,00 EUR

Lumberjack s.r.o.

Obec Baka

29.02.2020

DF2020/83

kancelárske potreby

0,12 EUR

OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava

Obec Baka

29.02.2020

DF2020/82

mobilný telefon - OÚ

35,51 EUR

Orange Slovensko, Metodova 8, 810 00 Bratislava

Obec Baka

29.02.2020

DF2020/81

Stravné lístky 1000 ks

3 837,14 EUR

Up Slovensko s.r.o., Tomašikova 23/D, 821 01 Bratislava

Obec Baka

29.02.2020

DF2020/80

mapy VKÚ - turistické

360,36 EUR

VKÚ Harmenec, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica

Obec Baka

29.02.2020

DF2020/79

kancelárske potreby

128,09 EUR

OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava

Obec Baka

29.02.2020

DF2020/78

poplatok za podklady k auditu

40,00 EUR

Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava

Obec Baka

29.02.2020

DF2020/77

poštovné - spol. stavebný úrad DS 01/2020

77,92 EUR

Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

29.02.2020

DF2020/76

toner, ethernet kabel

117,50 EUR

Zoltán Heizer, 598/15, 930 05 Gabčíkovo

Obec Baka

29.02.2020

DF2020/75

kontrola bezpečnosti detského ihriska

393,30 EUR

EKOTEC spol.s r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava – mestská časť Lama

Obec Baka

29.02.2020

DF2020/74

spotreba EE 02/2020 - ZŠ

1,49 EUR

ZSE Energia, 1, 810 00 Bratislava

Obec Baka

29.02.2020

DF2020/73

spotreba EE 02/2020 - OcÚ, KD

0,48 EUR

ZSE Energia, 1, 810 00 Bratislava

Obec Baka

29.02.2020

DF2020/72

spotreba EE 01/2020 - TJ

503,75 EUR

ZSE Energia, 1, 810 00 Bratislava

Obec Baka

29.02.2020

DF2020/71

odvoz komunálneho odpadu 01/2020

907,20 EUR

GULÁZSI s.r.o., Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

29.02.2020

DF2020/70

odvoz veľkoobj.kontajnera 01/2020

194,40 EUR

GULÁZSI s.r.o., Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

29.02.2020

DF2020/69

plastové nádoby 40 ks

864,00 EUR

GULÁZSI s.r.o., Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

29.02.2020

DF2020/68

vyúčtovanie EE 2020 - 9 BJ

-19,73 EUR

ZSE Energia, 1, 810 00 Bratislava

Obec Baka

29.02.2020

DF2020/67

vyúčtovanie EE 2020 - 11 BJ

-2,79 EUR

ZSE Energia, 1, 810 00 Bratislava

Obec Baka

29.02.2020

DF2020/66

vyúčtovanie EE 2020 - dom služieb

-10,32 EUR

ZSE Energia, 1, 810 00 Bratislava

Obec Baka

29.02.2020

DF2020/65

internet - klub dôchodcov

17,00 EUR

Slovak Telekom, 28, 810 00 Bratislava

Obec Baka

29.02.2020

DF2020/64

spotreba EE 01/2020 - OcÚ, KD

119,21 EUR

ZSE Energia, 1, 810 00 Bratislava

Obec Baka

29.02.2020

DF2020/63

spotreba EE 01/2020 - ZŠ

571,57 EUR

ZSE Energia, 1, 810 00 Bratislava

Obec Baka

29.02.2020

DF2020/62

poskyt. právno-poradenskú činnosť 01/2020

450,00 EUR

JUDr. Sylvia Barciová, Komenského 6331/1F, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: