Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
31.08.2020

DF2020/314

stavebné práce - Rekonštrukcia kutúrneho domu v Ba

41 812,13 EUR

GSP - STAV, s.r.o.

Obec Baka

31.08.2020

DF2020/313

mobilný telefon - OÚ

38,95 EUR

Orange Slovensko, Metodova 8, 810 00 Bratislava

Obec Baka

31.08.2020

DF2020/312

členský prípevok 2020

164,40 EUR

Združenie miest a obcí Žitného ostrova

Obec Baka

31.08.2020

DF2020/311

prenájom a pranie koberce

20,93 EUR

Lindström s.r.o.

Obec Baka

31.08.2020

DF2020/310

poštovné - spol. stavebný úrad DS 07/2020

79,50 EUR

Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

14.08.2020

DF2020/309

internet - OcÚ, MŠ telefon - MŠ

65,82 EUR

Slovak Telekom, 28, 810 00 Bratislava

Obec Baka

14.08.2020

DF2020/308

prenájom mobilného WC s umyvadlom - TJ

132,00 EUR

WC PARTNER s.r.o., Obchodná ul. 632/21, 945 04 Nová Stráž

Obec Baka

14.08.2020

DF2020/307

vyúčtovanie - oprava - spotreba EE - OcÚ, KD, ZŠ

128,67 EUR

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Baka

14.08.2020

DF2020/306

výroba točitého schodiska - KD

4 300,00 EUR

DNB Steel s.r.o.

Obec Baka

14.08.2020

DF2020/305

internet - klub dôchodcov

17,00 EUR

Slovak Telekom, 28, 810 00 Bratislava

Obec Baka

14.08.2020

DF2020/304

Spotreba EE - dom. smútku, klub dôch., pošta

181,94 EUR

ZSE Energia, 1, 810 00 Bratislava

Obec Baka

14.08.2020

DF2020/303

poskyt. právno-poradenskú činnosť 07/2020

450,00 EUR

JUDr. Sylvia Barciová, Komenského 6331/1F, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

14.08.2020

DF2020/302

telefon. služby - OcÚ

34,36 EUR

Slovak Telekom, 28, 810 00 Bratislava

Obec Baka

14.08.2020

DF2020/301

prevádzkovanie verejného osvetlenia

1 024,15 EUR

SE Predaj, Mlynské nivy 47, 810 00 Bratislava

Obec Baka

14.08.2020

DF2020/300

odvoz veľkoobj.kontajnera 07/2020

105,60 EUR

GULÁZSI s.r.o., Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

14.08.2020

DF2020/299

odvoz komunálneho odpadu 07/2020

907,20 EUR

GULÁZSI s.r.o., Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

14.08.2020

DF2020/298

soc.služba - starostlivosť o soc. odkáz. 07/2020

200,00 EUR

Mgr. Edita Feketeová, Krajná 319/16, 930 05 Gabčíkovo

Obec Baka

14.08.2020

DF2020/297

spotreba EE - dom služieb, TJ, 11 BJ, 9 BJ

687,72 EUR

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Baka

14.08.2020

DF2020/296

spotreba EE - OcÚ, KD, ZŠ

108,56 EUR

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Baka

14.08.2020

DF2020/295

Spotreba plynu - ZŠ

1 815,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/C, 825 61 Bratislava – mestská časť Podu

Obec Baka

14.08.2020

DF2020/294

Spotreba plynu - 11 BJ

155,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/C, 825 61 Bratislava – mestská časť Podu

Obec Baka

14.08.2020

DF2020/293

Spotreba plynu - espresso

8,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/C, 825 61 Bratislava – mestská časť Podu

Obec Baka

14.08.2020

DF2020/292

Spotreba plynu - klub dôchodcov

29,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/C, 825 61 Bratislava – mestská časť Podu

Obec Baka

14.08.2020

DF2020/291

Spotreba plynu - dom služieb

36,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/C, 825 61 Bratislava – mestská časť Podu

Obec Baka

14.08.2020

DF2020/290

Spotreba plynu - OcÚ, KD

64,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/C, 825 61 Bratislava – mestská časť Podu

Obec Baka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: