Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30.06.2020

DF2020/232

darček pre novorodencov - deky

18,00 EUR

Boženík Štefan, 486, 930 04 Baka

Obec Baka

30.06.2020

DF2020/231

refundácia - poštovné náklady

5,60 EUR

CONFIDENCE PARTNER s.r.o., Hlavná 25, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto

Obec Baka

30.06.2020

DF2020/230

mobilný telefon - OÚ

38,00 EUR

Orange Slovensko, Metodova 8, 810 00 Bratislava

Obec Baka

30.06.2020

DF2020/229

výmena umývadlovej batérie, výmena plavákových ven

161,40 EUR

SANITHERM s.r.o., 169, 930 40 Čakany

Obec Baka

30.06.2020

DF2020/228

kosenie trávy - TJ

247,50 EUR

Obec Ňárad, 78, 930 06 Ňárad

Obec Baka

30.06.2020

DF2020/227

stavebné práce - Rekonštrukcia kultúrneho domu

124 635,07 EUR

Štefan Gavlider - GAGAKO-STAV, Hlavná 326/23, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

30.06.2020

DF2020/226

poštovné - spol. stavebný úrad DS 05/2020

76,20 EUR

Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

30.06.2020

DF2020/225

telefon. služby - OcÚ

34,36 EUR

Slovak Telekom, 28, 810 00 Bratislava

Obec Baka

30.06.2020

DF2020/224

internet - klub dôchodcov

17,00 EUR

Slovak Telekom, 28, 810 00 Bratislava

Obec Baka

30.06.2020

DF2020/223

internet - OcÚ, MŠ telefon - MŠ

65,82 EUR

Slovak Telekom, 28, 810 00 Bratislava

Obec Baka

30.06.2020

DF2020/222

vyúčtovanie - oprava - spotreba EE - OcÚ, KD, ZŠ

200,80 EUR

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Baka

30.06.2020

DF2020/221

strava-hmotn.núdza 05/2020

90,02 EUR

Barnabás Kovács, Športová 1642/29, 930 05 Gabčíkovo

Obec Baka

30.06.2020

DF2020/220

soc.služba - starostlivosť o soc. odkáz. 05/2020

200,00 EUR

Mgr. Edita Feketeová, Krajná 319/16, 930 05 Gabčíkovo

Obec Baka

30.06.2020

DF2020/219

Stravné lístky 1000 ks

3 837,14 EUR

Up Slovensko s.r.o., Tomašikova 23/D, 821 01 Bratislava

Obec Baka

30.06.2020

DF2020/218

odvoz komunálneho odpadu 05/2020

907,20 EUR

GULÁZSI s.r.o., Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

30.06.2020

DF2020/217

odvoz veľkoobj.kontajnera 05/2020

67,20 EUR

GULÁZSI s.r.o., Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

30.06.2020

DF2020/216

poskyt. právno-poradenskú činnosť 05/2020

450,00 EUR

JUDr. Sylvia Barciová, Komenského 6331/1F, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

30.06.2020

DF2020/215

prevádzkovanie verejného osvetlenia

1 024,15 EUR

SE Predaj, Mlynské nivy 47, 810 00 Bratislava

Obec Baka

30.06.2020

DF2020/214

likvidácia objemného odpadu 05/2020

92,12 EUR

PURA, Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

30.06.2020

DF2020/213

Spotreba EE - dom. smútku, klub dôch., pošta

181,94 EUR

ZSE Energia, 1, 810 00 Bratislava

Obec Baka

30.06.2020

DF2020/212

spotreba EE - OcÚ, KD, ZŠ

108,56 EUR

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Baka

30.06.2020

DF2020/211

spotreba EE - dom služieb, TJ, 11 BJ, 9 BJ

687,72 EUR

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Baka

30.06.2020

DF2020/210

Spotreba plynu - ZŠ

1 815,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/C, 825 61 Bratislava – mestská časť Podu

Obec Baka

30.06.2020

DF2020/209

Spotreba plynu - OcÚ, KD

64,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/C, 825 61 Bratislava – mestská časť Podu

Obec Baka

30.06.2020

DF2020/208

Spotreba plynu - dom služieb

39,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/C, 825 61 Bratislava – mestská časť Podu

Obec Baka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: