Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
19.07.2021

Došlé faktúry OBEC BAKA od 1.1.2021 do 30.6.2021

Došlé faktúry OBEC BAKA od 1.1.2021 do 30.6.2021

Neuvedené

Obec Baka

Obec Baka

15.12.2020

DF2020/486

kalendár stolový - 110 ks

220,44 EUR

DUEL - PRESS s.r.o., Bajkálská 19/B, 821 02 Bratislava

Obec Baka

15.12.2020

DF2020/485

kancelárske a čistiace potreby

75,34 EUR

OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava

Obec Baka

15.12.2020

DF2020/484

internet - klub dôchodcov

17,00 EUR

Slovak Telekom, 28, 810 00 Bratislava

Obec Baka

15.12.2020

DF2020/483

vyúčtovanie - oprava - spotreba EE - OcÚ, KD, ZŠ

359,33 EUR

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Baka

15.12.2020

DF2020/482

prenájom a pranie koberce

20,93 EUR

Lindström s.r.o.

Obec Baka

15.12.2020

DF2020/481

telefon. služby - OcÚ

21,10 EUR

Slovak Telekom, 28, 810 00 Bratislava

Obec Baka

15.12.2020

DF2020/480

internet - OcÚ, MŠ telefon - MŠ

74,11 EUR

Slovak Telekom, 28, 810 00 Bratislava

Obec Baka

15.12.2020

DF2020/479

poplatok kopírka - 4. Q.

200,74 EUR

GRENKELEASING, Kardžičova 8/A, 810 00 Bratislava

Obec Baka

15.12.2020

DF2020/478

odvoz komunálneho odpadu 11/2020

907,20 EUR

GULÁZSI s.r.o., Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

15.12.2020

DF2020/477

odvoz veľkoobj.kontajnera 11/2020

67,20 EUR

GULÁZSI s.r.o., Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

15.12.2020

DF2020/476

vodoištalačné materiály a práca - TJ

514,20 EUR

Inštala - Arpád Bertalan, Baka 382, 930 05 Gabčíkovo

Obec Baka

15.12.2020

DF2020/475

likvidácia objemného odpadu 11/2020

212,35 EUR

PURA, Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

15.12.2020

DF2020/474

prevádzkovanie verejného osvetlenia

1 024,15 EUR

SE Predaj, Mlynské nivy 47, 810 00 Bratislava

Obec Baka

15.12.2020

DF2020/473

dezinfek. ozónom v budove ZŠ po celpološn.testovan

197,70 EUR

Komplexná Centrálna Záchranná Služba, 4106, 930 05 Gabčíkovo

Obec Baka

15.12.2020

DF2020/472

likvidácia a uloženie zmesového kom.odpadu 11/2020

1 275,01 EUR

PURA, Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

15.12.2020

DF2020/471

poskyt. právno-poradenskú činnosť 11/2020

450,00 EUR

JUDr. Sylvia Barciová, Komenského 6331/1F, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

15.12.2020

DF2020/470

soc.služba - starostlivosť o soc. odkáz. 11/2020

200,00 EUR

Mgr. Edita Feketeová, Krajná 319/16, 930 05 Gabčíkovo

Obec Baka

15.12.2020

DF2020/469

stravné-dotáciu 11-12/2020 pre deti MŠ

132,00 EUR

ŠJ pri ZŠ s VJM, Hlavná 45, 930 33 Horný Bar

Obec Baka

15.12.2020

DF2020/468

čistiace a hygienické potreby

31,01 EUR

OFFICE DEPOT s.r.o., Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava

Obec Baka

15.12.2020

DF2020/467

Spotreba plynu - ZŠ

1 815,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/C, 825 61 Bratislava – mestská časť Podu

Obec Baka

15.12.2020

DF2020/466

Spotreba plynu - 11 BJ

1 573,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/C, 825 61 Bratislava – mestská časť Podu

Obec Baka

15.12.2020

DF2020/465

Spotreba plynu - espresso

8,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/C, 825 61 Bratislava – mestská časť Podu

Obec Baka

15.12.2020

DF2020/464

Spotreba plynu - klub dôchodcov

363,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/C, 825 61 Bratislava – mestská časť Podu

Obec Baka

15.12.2020

DF2020/463

Spotreba plynu - dom služieb

447,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/C, 825 61 Bratislava – mestská časť Podu

Obec Baka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: