Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.12.2019

Zmluva o poskytnutí služieb č. 15/2019 - EM

Zmluva o poskytnutí služieb č. 15/2019 - EM

784,00 EUR

LOYAL SERVICE, spol. s r.o.

Obec Baka

17.12.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestoro

10,00 EUR

Tivadar Kulacs - HYBRID TRAINING

Obec Baka

16.12.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0201

5,00 EUR

Zemesová Margita

Obec Baka

16.12.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0200

10,00 EUR

Zemesová Margita

Obec Baka

16.12.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0199

10,00 EUR

Zemesová Margita

Obec Baka

16.12.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0198

10,00 EUR

Zemesová Margita

Obec Baka

13.12.2019

Leasingová zmluva pre podnikateľov

Leasingová zmluva pre podnikateľov

180,94 EUR

GRENKELEASING, Kardžičova 8/A, 810 00 Bratislava

Obec Baka

10.12.2019

Zmluva o zriadní vecných bremien v prospech tretej osoby

Zmluva o zriadní vecných bremien v prospech tretej

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Baka

09.12.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0197

10,00 EUR

Bertalan Ján

Obec Baka

06.12.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0196

10,00 EUR

Horváth Viliam

Obec Baka

04.12.2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

82,50 EUR

Kovátsová Elvíra

Obec Baka

04.12.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0195

10,00 EUR

Szakállová Alžbeta

Obec Baka

04.12.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0194

10,00 EUR

Szakállová Alžbeta

Obec Baka

04.12.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0193

10,00 EUR

Szakállová Alžbeta

Obec Baka

04.12.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0192

5,00 EUR

Némethová Bernadeta

Obec Baka

04.12.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0191

5,00 EUR

Némethová Bernadeta

Obec Baka

03.12.2019

Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve zo dňa 23.10.2009

Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpa

Neuvedené

PURA, Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

03.12.2019

Zmluva o dodávke elektriny

Zmluva o dodávke elektriny

Neuvedené

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Baka

02.12.2019

Dodatok č. 1312041R899001D01 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 1312041R899001D01 k zmluve o poskytnutí

Neuvedené

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Baka

02.12.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0190

10,00 EUR

Zsemlyeová Alžbeta

Obec Baka

02.12.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0189

10,00 EUR

Zsemlyeová Alžbeta

Obec Baka

02.12.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0188

10,00 EUR

Zsemlyeová Alžbeta

Obec Baka

02.12.2019

Zmluva o dielo č. 0102122019

Zmluva o dielo č. 0102122019

6 337,20 EUR

CAT Systems s.r.o.

Obec Baka

01.12.2019

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu

184,60 EUR

Šaradín Viktor

Obec Baka

29.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0187

10,00 EUR

Kovácsová Alžbeta

Obec Baka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: