Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.12.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0194

10,00 EUR

Szakállová Alžbeta

Obec Baka

04.12.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0193

10,00 EUR

Szakállová Alžbeta

Obec Baka

04.12.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0192

5,00 EUR

Némethová Bernadeta

Obec Baka

04.12.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0191

5,00 EUR

Némethová Bernadeta

Obec Baka

03.12.2019

Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve zo dňa 23.10.2009

Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpa

Neuvedené

PURA, Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

03.12.2019

Zmluva o dodávke elektriny

Zmluva o dodávke elektriny

Neuvedené

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Baka

02.12.2019

Dodatok č. 1312041R899001D01 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 1312041R899001D01 k zmluve o poskytnutí

Neuvedené

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Baka

02.12.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0190

10,00 EUR

Zsemlyeová Alžbeta

Obec Baka

02.12.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0189

10,00 EUR

Zsemlyeová Alžbeta

Obec Baka

02.12.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0188

10,00 EUR

Zsemlyeová Alžbeta

Obec Baka

02.12.2019

Zmluva o dielo č. 0102122019

Zmluva o dielo č. 0102122019

6 337,20 EUR

CAT Systems s.r.o.

Obec Baka

01.12.2019

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu

184,60 EUR

Šaradín Viktor

Obec Baka

29.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0187

10,00 EUR

Kovácsová Alžbeta

Obec Baka

27.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0186

10,00 EUR

Bölcsová Irena

Obec Baka

27.11.2019

Zmluva o dielo - Štefan Gavlider - GAGAKO-STAV

Zmluva o dielo - Štefan Gavlider - GAGAKO-STAV

202 781,09 EUR

Štefan Gavlider - GAGAKO-STAV

Obec Baka

22.11.2019

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-2019/394-044

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-2019/394-044

110 041,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Baka

11.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0202

10,00 EUR

Koczkásová Mária

Obec Baka

11.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0185

5,00 EUR

Koczkásová Mária

Obec Baka

11.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0184

5,00 EUR

Koczkásová Mária

Obec Baka

06.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0183

10,00 EUR

Hicnerová Izabela

Obec Baka

06.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0182

5,00 EUR

Hicnerová Izabela

Obec Baka

05.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0181

10,00 EUR

Mészárosová Katarína

Obec Baka

05.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0180

5,00 EUR

Mészárosová Katarína

Obec Baka

05.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0179

5,00 EUR

Mészárosová Katarína

Obec Baka

05.11.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov – Zsemlye Ladislav

Zmluva o nájme nebytových priestorov – Zsemlye Lad

10,00 EUR

Ladislav Zsemlye

Obec Baka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: