Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.10.2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Baka v roku 2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

400,00 EUR

Obec Baka

TOM KST Baka

17.10.2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Baka v roku 2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

300,00 EUR

Obec Baka

Jednota dôchodcov na Slovensku

17.10.2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Baka v roku 2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

1 756,00 EUR

Obec Baka

Dobrovoľný hasičský zbor Baka

17.10.2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Baka v roku 2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

2 000,00 EUR

Obec Baka

TTC Baka

17.10.2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Baka v roku 2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

15 500,00 EUR

Obec Baka

Futbalový klub Baka

17.10.2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Baka v roku 2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

200,00 EUR

Obec Baka

Fitness klub Baka

17.10.2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Baka v roku 2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

200,00 EUR

Obec Baka

Baba Mama klub Baka

17.10.2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Baka v roku 2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

250,00 EUR

Obec Baka

Fabrikáló - alkotó klub

04.10.2016

Zmluva o združenej dodávke elektriny ZSE energia a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny ZSE energia a

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Baka

03.10.2016

Zmluva o pripojení ZSE a.s.

Zmluva o pripojení ZSE a.s.

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Baka

01.10.2016

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu

220,20 EUR

Obec Baka

Miroslav Ostrihoň

01.10.2016

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu

220,20 EUR

Miroslav Ostrihoň

Obec Baka

30.08.2016

Zmluva o spolupráci Boni Fructi spol. s.r.o

Zmluva o spolupráci Boni Fructi spol. s.r.o

Neuvedené

Boni Fructi spol. s.r.o

Obec Baka

30.08.2016

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb – Horný Bar

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb – Horný

Neuvedené

Obecný úrad v Hornom Bare, 184, 930 33 Horný Bar

Obec Baka

02.08.2016

Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva – ECOTEXTIL

Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva –

Neuvedené

ECOTEXTIL

Obec Baka

02.08.2016

Zmluva o poskytnutej dotácie – Trnavský samosprávny kraj

Zmluva o poskytnutej dotácie – Trnavský samosprávn

300,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Baka

02.08.2016

Zmluva o nájme – Ing. Imrich Tímár a Silvia Tímárová

Zmluva o nájme – Ing. Imrich Tímár a Silvia Tímáro

Neuvedené

Ing. Imrich Tímár a Silvia Tímárová

Obec Baka

14.07.2016

Zmluva č. 11122015132 – ENVI PAK, a.s.

Zmluva č. 11122015132 – ENVI PAK, a.s.

Neuvedené

ENVI PAK, a.s.

Obec Baka

14.07.2016

Zmluva o elektr. komunikácii – Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Zmluva o elektr. komunikácii – Dôvera zdravotná po

Neuvedené

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Obec Baka

14.07.2016

Kúpna zmluva – Ágnes Bertalanová a Barnabás Matús

Kúpna zmluva – Ágnes Bertalanová a Barnabás Matús

2 420,00 EUR

Ágnes Bertalanová a Barnabás Matús

Obec Baka

11.07.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov – Slovenská pošta, a.s.

Zmluva o nájme nebytových priestorov – Slovenská p

38,65 EUR

Slovenská pošta, a.s.

Obec Baka

07.07.2016

Zmluva o dielo - STATIX s.r.o.

Zmluva o dielo č. 0701/2016-2

1 140,00 EUR

STATIX s.r.o.

Obec Baka

07.07.2016

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

200,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Baka

01.07.2016

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu

118,78 EUR

Zoltán Németh

Obec Baka

01.07.2016

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu

122,94 EUR

Balázs Bertalan

Obec Baka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: