Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.07.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Neuvedené

MADE, Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica

Obec Baka

10.07.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Baka v roku 2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

500,00 EUR

Obec Baka

TOM KST Baka

10.07.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Baka v roku 2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

30 000,00 EUR

Obec Baka

Futbalový klub Baka

10.07.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Baka v roku 2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

500,00 EUR

Obec Baka

Jednota dôchodcov na Slovensku

10.07.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Baka v roku 2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

3 000,00 EUR

Obec Baka

TTC Baka

01.07.2018

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu

189,76 EUR

Agneš Soósová

Obec Baka

01.07.2018

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu

184,60 EUR

Obec Baka

Atila Gróf

01.07.2018

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu

194,92 EUR

Obec Baka

Attila Gróf

01.07.2018

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu

189,76 EUR

Obec Baka

Tímea Bölcsová

01.07.2018

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu

264,52 EUR

Obec Baka

Igor Szamaránszki

01.07.2018

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu

200,08 EUR

Obec Baka

Mgr. Krisztina Mészáros

01.07.2018

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu

259,36 EUR

Obec Baka

Štefan Mészáros

01.07.2018

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu

157,38 EUR

Obec Baka

Ladislav Molnár

01.07.2018

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu

156,59 EUR

Obec Baka

Jozef Elek

01.07.2018

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu

224,98 EUR

Obec Baka

Ferdinand Zsemlye

01.07.2018

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu

128,24 EUR

Obec Baka

Eva Lelkesová

01.07.2018

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu

117,75 EUR

Obec Baka

Gabriela Bokros

25.06.2018

Príkazná zmluva č. 13/VO/026/2018/POI

Príkazná zmluva č. 13/VO/026/2018/POI

Neuvedené

Združenie miest a obcí Žitného ostrova

Obec Baka

08.06.2018

Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného fi

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Baka

21.05.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Baka v roku 2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu o

600,00 EUR

Obec Baka

Baba Mama klub Baka

20.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Baka

18.05.2018

Zmluva č. 38 907 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená zmylse § 51 Občianskeho zákonníka - Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Zmluva č. 38 907 o poskytnutí dotácie z prostriedk

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Baka

09.05.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku KŽP-PO4-SC431-2017-19/H086

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

237 353,24 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Baka

04.05.2018

Zmluva o poverení k plneniu úloh v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.

Zmluva o poverení k plneniu úloh v zmysle zákona č

24,00 EUR

ITAK, s.r.o.

Obec Baka

30.04.2018

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združe

Neuvedené

ELEKOS

Obec Baka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: