Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.05.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku KŽP-PO4-SC431-2017-19/H086

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

237 353,24 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Baka

04.05.2018

Zmluva o poverení k plneniu úloh v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.

Zmluva o poverení k plneniu úloh v zmysle zákona č

24,00 EUR

ITAK, s.r.o.

Obec Baka

30.04.2018

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združe

Neuvedené

ELEKOS

Obec Baka

27.04.2018

Zmluva o zduženej dodávke elektriny - č. 9408954506

Zmluva o zduženej dodávke elektriny - č. 940895450

Neuvedené

ZSE Energia, 1, 810 00 Bratislava

Obec Baka

27.04.2018

Zmluva o zduženej dodávke elektriny

Zmluva o zduženej dodávke elektriny - č. 940895451

Neuvedené

ZSE Energia, 1, 810 00 Bratislava

Obec Baka

25.04.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov – Tivadar Kulacs - HYBRID TRAINING

Zmluva o nájme nebytových priestorov – Tivadar Kul

10,00 EUR

Tivadar Kulacs - HYBRID TRAINING

Obec Baka

17.04.2018

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

Neuvedené

Prima banka Slovensko, Hodžova 11, 010 01 Žilina

Obec Baka

16.04.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9408941225 - ZSE Energia, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9408941225

Neuvedené

ZSE Energia, 1, 810 00 Bratislava

Obec Baka

16.04.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9408941185 - ZSE Energia, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9408941185

Neuvedené

ZSE Energia, 1, 810 00 Bratislava

Obec Baka

16.04.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9408941203 - ZSE Energia, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9408941203

Neuvedené

ZSE Energia, 1, 810 00 Bratislava

Obec Baka

01.04.2018

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve

200,08 EUR

Attila Gróf

Obec Baka

28.03.2018

Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie

Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumen

9 600,00 EUR

KUBING s.r.o.

Obec Baka

27.03.2018

Mandátna zmluva č. 24 2018 - VO

Mandátna zmluva č. 24 2018 - VO

Neuvedené

e-dotacie s.r.o.

Obec Baka

27.03.2018

Zmluva o službách č. 24 2018 - EM

Zmluva o službách č. 24 2018 - EM

800,00 EUR

e-dotacie s.r.o.

Obec Baka

27.03.2018

Zmluva o službách č. 23 2018 - EM

Zmluva o službách č. 23 2018 - EM

400,00 EUR

e-dotacie s.r.o.

Obec Baka

22.03.2018

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte

Neuvedené

Prima banka Slovensko, Hodžova 11, 010 01 Žilina

Obec Baka

14.03.2018

Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného fi

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Baka

28.02.2018

Zmluva o budúcej nájomnej zmluve

Zmluva o budúcej nájomnej zmluve

Neuvedené

Suniversity s.r.o.

Obec Baka

14.02.2018

Zmluva o kontrolnej činnosti

Zmluva o kontrolnej činnosti

276,00 EUR

EKOTEC spol.s r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava – mestská časť Lama

Obec Baka

08.02.2018

Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní podľa § 16 zákona č. 343-2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní podľa

Neuvedené

Obec Jurová

Obec Baka

08.02.2018

Zmluva o sevisnom prenájme rohoží - Lindstrom

Zmluva o sevisnom prenájme rohoží - Lindstrom

Neuvedené

Lindström s.r.o.

Obec Baka

31.01.2018

Poistná zmluva číslo:4419004311-Dodatok č. 2

Poistná zmluva číslo:4419004311-Dodatok č. 2

47,58 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Baka

24.01.2018

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného fi

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Baka

22.01.2018

Zmluva o dielo na pasportizáciu cintorína - TOPSET Solutions s.r.o.

Zmluva o dielo na pasportizáciu cintorína - TOPSET

1 244,40 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Baka

22.01.2018

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu 4100011067 - SPP a.s.

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu 4100011067

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/C, 825 61 Bratislava – mestská časť Podu

Obec Baka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: