Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.08.2016

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb – Horný Bar

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb – Horný

Neuvedené

Obecný úrad v Hornom Bare, 184, 930 33 Horný Bar

Obec Baka

02.08.2016

Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva – ECOTEXTIL

Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva –

Neuvedené

ECOTEXTIL

Obec Baka

02.08.2016

Zmluva o poskytnutej dotácie – Trnavský samosprávny kraj

Zmluva o poskytnutej dotácie – Trnavský samosprávn

300,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Baka

02.08.2016

Zmluva o nájme – Ing. Imrich Tímár a Silvia Tímárová

Zmluva o nájme – Ing. Imrich Tímár a Silvia Tímáro

Neuvedené

Ing. Imrich Tímár a Silvia Tímárová

Obec Baka

14.07.2016

Zmluva č. 11122015132 – ENVI PAK, a.s.

Zmluva č. 11122015132 – ENVI PAK, a.s.

Neuvedené

ENVI PAK, a.s.

Obec Baka

14.07.2016

Zmluva o elektr. komunikácii – Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Zmluva o elektr. komunikácii – Dôvera zdravotná po

Neuvedené

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Obec Baka

14.07.2016

Kúpna zmluva – Ágnes Bertalanová a Barnabás Matús

Kúpna zmluva – Ágnes Bertalanová a Barnabás Matús

2 420,00 EUR

Ágnes Bertalanová a Barnabás Matús

Obec Baka

11.07.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov – Slovenská pošta, a.s.

Zmluva o nájme nebytových priestorov – Slovenská p

38,65 EUR

Slovenská pošta, a.s.

Obec Baka

07.07.2016

Zmluva o dielo - STATIX s.r.o.

Zmluva o dielo č. 0701/2016-2

1 140,00 EUR

STATIX s.r.o.

Obec Baka

07.07.2016

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

200,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Baka

01.07.2016

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu

118,78 EUR

Zoltán Németh

Obec Baka

01.07.2016

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu

122,94 EUR

Balázs Bertalan

Obec Baka

28.06.2016

Zmluva o dielo - Izsák Jozef

Zmluva o dielo č. 0619/2016-3

1 800,00 EUR

Izsák Jozef, 42, 930 03 Lesné Kračany

Obec Baka

24.06.2016

Zmluva o dielo - STATIX s.r.o.

Zmluva o dielo č. 0607/2016-1

5 000,00 EUR

STATIX s.r.o.

Obec Baka

20.05.2016

Zmluva o dielo - Izsák Jozef

Zmluva o dielo

1 800,00 EUR

Izsák Jozef, 42, 930 03 Lesné Kračany

Obec Baka

20.05.2016

Zmluva o dielo - PROJEKTSERVIS, s.r.o.

Zmluva o dielo

4 992,00 EUR

Projektservis, s.r.o.

Obec Baka

10.05.2016

Zmluva o dielo – Delphia s.r.o.

Zmluva o dielo – Delphia s.r.o.

420,00 EUR

Delphia s.r.o.

Obec Baka

09.05.2016

Zmluva o manažmente-verejného obstarávania epic partner a.s.

Zmluva o manažmente-verejného obstarávania epic pa

Neuvedené

EPIC Partner a.s., Dunajské nábrežie 14, 945 01 Komárno

Obec Baka

04.05.2016

Zmluva o dielo – PROJEKTSERVIS s.r.o

Zmluva o dielo – PROJEKTSERVIS s.r.o

Neuvedené

Projektservis, s.r.o.

Obec Baka

30.04.2016

Úrazové poistenie – Komunálna poisťovňa

Úrazové poistenie – Komunálna poisťovňa

Neuvedené

Komunálna poisťovňa

Obec Baka

19.04.2016

Zmluva o dielo - STATIX s.r.o.

Zmluva o dielo č. 2803/2016/2

970,00 EUR

STATIX, Kukučínova 1216/8, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

19.04.2016

Zmluva o dielo - STATIX s.r.o.

Zmluva o dielo 2803/2016/1

5 000,00 EUR

STATIX, Kukučínova 1216/8, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

31.03.2016

Úrazové poistenie – Komunálna poisťovňa

Úrazové poistenie – Komunálna poisťovňa

Neuvedené

Komunálna poisťovňa

Obec Baka

30.03.2016

Zmluva o dielo č. 2803-2016 – STATIX s.r.o.

Zmluva o dielo č. 2803-2016 – STATIX s.r.o.

Neuvedené

STATIX, Kukučínova 1216/8, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

30.03.2016

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Neuvedené

ZSE Energia, 1, 810 00 Bratislava

Obec Baka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: