Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.11.2016

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

2 400,00 EUR

Bildan s.r.o., Súkennícka 10, 821 09 Bratislava

Obec Baka

28.10.2016

Zmluva o termínovanom-úvere-č-20-003-02-prima-banka

Zmluva o termínovanom-úvere-č-20-003-02-prima-bank

Neuvedené

Prima banka Slovensko, Hodžova 11, 010 01 Žilina

Obec Baka

04.10.2016

Zmluva o združenej dodávke elektriny ZSE energia a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny ZSE energia a

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Baka

03.10.2016

Zmluva o pripojení ZSE a.s.

Zmluva o pripojení ZSE a.s.

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Baka

01.10.2016

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu

220,20 EUR

Miroslav Ostrihoň

Obec Baka

30.08.2016

Zmluva o spolupráci Boni Fructi spol. s.r.o

Zmluva o spolupráci Boni Fructi spol. s.r.o

Neuvedené

Boni Fructi spol. s.r.o

Obec Baka

30.08.2016

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb – Horný Bar

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb – Horný

Neuvedené

Obecný úrad v Hornom Bare, 184, 930 33 Horný Bar

Obec Baka

02.08.2016

Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva – ECOTEXTIL

Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva –

Neuvedené

ECOTEXTIL

Obec Baka

02.08.2016

Zmluva o poskytnutej dotácie – Trnavský samosprávny kraj

Zmluva o poskytnutej dotácie – Trnavský samosprávn

300,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Baka

02.08.2016

Zmluva o nájme – Ing. Imrich Tímár a Silvia Tímárová

Zmluva o nájme – Ing. Imrich Tímár a Silvia Tímáro

Neuvedené

Ing. Imrich Tímár a Silvia Tímárová

Obec Baka

14.07.2016

Zmluva č. 11122015132 – ENVI PAK, a.s.

Zmluva č. 11122015132 – ENVI PAK, a.s.

Neuvedené

ENVI PAK, a.s.

Obec Baka

14.07.2016

Zmluva o elektr. komunikácii – Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Zmluva o elektr. komunikácii – Dôvera zdravotná po

Neuvedené

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Obec Baka

14.07.2016

Kúpna zmluva – Ágnes Bertalanová a Barnabás Matús

Kúpna zmluva – Ágnes Bertalanová a Barnabás Matús

2 420,00 EUR

Ágnes Bertalanová a Barnabás Matús

Obec Baka

11.07.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov – Slovenská pošta, a.s.

Zmluva o nájme nebytových priestorov – Slovenská p

38,65 EUR

Slovenská pošta, a.s.

Obec Baka

07.07.2016

Zmluva o dielo - STATIX s.r.o.

Zmluva o dielo č. 0701/2016-2

1 140,00 EUR

STATIX s.r.o.

Obec Baka

07.07.2016

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

200,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Baka

01.07.2016

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu

118,78 EUR

Zoltán Németh

Obec Baka

01.07.2016

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu

122,94 EUR

Balázs Bertalan

Obec Baka

28.06.2016

Zmluva o dielo - Izsák Jozef

Zmluva o dielo č. 0619/2016-3

1 800,00 EUR

Izsák Jozef, 42, 930 03 Lesné Kračany

Obec Baka

24.06.2016

Zmluva o dielo - STATIX s.r.o.

Zmluva o dielo č. 0607/2016-1

5 000,00 EUR

STATIX s.r.o.

Obec Baka

20.05.2016

Zmluva o dielo - Izsák Jozef

Zmluva o dielo

1 800,00 EUR

Izsák Jozef, 42, 930 03 Lesné Kračany

Obec Baka

20.05.2016

Zmluva o dielo - PROJEKTSERVIS, s.r.o.

Zmluva o dielo

4 992,00 EUR

Projektservis, s.r.o.

Obec Baka

10.05.2016

Zmluva o dielo – Delphia s.r.o.

Zmluva o dielo – Delphia s.r.o.

420,00 EUR

Delphia s.r.o.

Obec Baka

09.05.2016

Zmluva o manažmente-verejného obstarávania epic partner a.s.

Zmluva o manažmente-verejného obstarávania epic pa

Neuvedené

EPIC Partner a.s., Dunajské nábrežie 14, 945 01 Komárno

Obec Baka

04.05.2016

Zmluva o dielo – PROJEKTSERVIS s.r.o

Zmluva o dielo – PROJEKTSERVIS s.r.o

Neuvedené

Projektservis, s.r.o.

Obec Baka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: