Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.10.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

70,00 EUR

Roland Bozó a manž. Linda Bozó

Obec Baka

03.10.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finanačného príspevku

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného fi

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Baka

01.10.2018

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-110-01932

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-

900,00 EUR

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Obec Baka

05.09.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

450,00 EUR

Jozef Kovács a manž. Eleonóra Kovácsová

Obec Baka

27.08.2018

Zmluva o aktualizácii programov

Zmluva o aktualizácii programov

114,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Baka

22.08.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Neuvedené

Slovak Telekom, 28, 810 00 Bratislava

Obec Baka

28.07.2018

Dodatok č. 3 k poistnej zmluve č. 4419004311

Dodatok č. 3 k poistnej zmluve č. 4419004311

Neuvedené

Komunálna poisťovňa

Obec Baka

28.07.2018

Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 3559010771

Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 3559010771

Neuvedené

Komunálna poisťovňa

Obec Baka

11.07.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Neuvedené

MADE, Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica

Obec Baka

25.06.2018

Príkazná zmluva č. 13/VO/026/2018/POI

Príkazná zmluva č. 13/VO/026/2018/POI

Neuvedené

Združenie miest a obcí Žitného ostrova

Obec Baka

08.06.2018

Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného fi

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Baka

20.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Baka

18.05.2018

Zmluva č. 38 907 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená zmylse § 51 Občianskeho zákonníka - Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Zmluva č. 38 907 o poskytnutí dotácie z prostriedk

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Baka

09.05.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku KŽP-PO4-SC431-2017-19/H086

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

237 353,24 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Baka

04.05.2018

Zmluva o poverení k plneniu úloh v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.

Zmluva o poverení k plneniu úloh v zmysle zákona č

24,00 EUR

ITAK, s.r.o.

Obec Baka

30.04.2018

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združe

Neuvedené

ELEKOS

Obec Baka

27.04.2018

Zmluva o zduženej dodávke elektriny - č. 9408954506

Zmluva o zduženej dodávke elektriny - č. 940895450

Neuvedené

ZSE Energia, 1, 810 00 Bratislava

Obec Baka

27.04.2018

Zmluva o zduženej dodávke elektriny

Zmluva o zduženej dodávke elektriny - č. 940895451

Neuvedené

ZSE Energia, 1, 810 00 Bratislava

Obec Baka

17.04.2018

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

Neuvedené

Prima banka Slovensko, Hodžova 11, 010 01 Žilina

Obec Baka

16.04.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9408941225 - ZSE Energia, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9408941225

Neuvedené

ZSE Energia, 1, 810 00 Bratislava

Obec Baka

16.04.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9408941185 - ZSE Energia, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9408941185

Neuvedené

ZSE Energia, 1, 810 00 Bratislava

Obec Baka

16.04.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9408941203 - ZSE Energia, a.s.

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9408941203

Neuvedené

ZSE Energia, 1, 810 00 Bratislava

Obec Baka

01.04.2018

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve

200,08 EUR

Attila Gróf

Obec Baka

28.03.2018

Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie

Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumen

9 600,00 EUR

KUBING s.r.o.

Obec Baka

27.03.2018

Mandátna zmluva č. 24 2018 - VO

Mandátna zmluva č. 24 2018 - VO

Neuvedené

e-dotacie s.r.o.

Obec Baka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: