Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.04.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

13 640,40 EUR

IP HOME Slovakia s.r.o.

Obec Baka

26.03.2020

Zmluva č.3200832 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobroveľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

Zmluva č.3200832 o poskytnutí dotácie z prostriedk

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Baka

23.03.2020

Zmluva o užívaní nehnuteľností

Zmluva o užívaní nehnuteľností

10,00 EUR

Borárosová Gabriela

Obec Baka

19.03.2020

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpor

75,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Baka

11.03.2020

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladanie s odpadmi z obalov a s odpradmi z neobalových výrobkov

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladanie

Neuvedené

Natur - Pack, a.s.

Obec Baka

09.03.2020

Zmluva č PHZ*-OPK1-2019-003382 o pokytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR

Zmluva č PHZ*-OPK1-2019-003382 o pokytnutí dotácie

11 264,06 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Baka

02.03.2020

Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru

Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru

1 200,00 EUR

Ing. Ľubomír Dömény

Obec Baka

24.02.2020

Dodatok č. 10 k Zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu zo dňa 22.12.2009

Dodatok č. 10 k Zmluve o zriadení spoločného stave

Neuvedené

Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

03.02.2020

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1

200,08 EUR

Jozef Kovács

Obec Baka

30.12.2019

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného fi

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Baka

19.12.2019

Zmluva o poskytnutí služieb č. 15/2019 - EM

Zmluva o poskytnutí služieb č. 15/2019 - EM

784,00 EUR

LOYAL SERVICE, spol. s r.o.

Obec Baka

17.12.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestoro

10,00 EUR

Tivadar Kulacs - HYBRID TRAINING

Obec Baka

16.12.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0201

5,00 EUR

Zemesová Margita

Obec Baka

16.12.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0200

10,00 EUR

Zemesová Margita

Obec Baka

16.12.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0199

10,00 EUR

Zemesová Margita

Obec Baka

16.12.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0198

10,00 EUR

Zemesová Margita

Obec Baka

13.12.2019

Leasingová zmluva pre podnikateľov

Leasingová zmluva pre podnikateľov

180,94 EUR

GRENKELEASING, Kardžičova 8/A, 810 00 Bratislava

Obec Baka

10.12.2019

Zmluva o zriadní vecných bremien v prospech tretej osoby

Zmluva o zriadní vecných bremien v prospech tretej

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Baka

09.12.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0197

10,00 EUR

Bertalan Ján

Obec Baka

06.12.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0196

10,00 EUR

Horváth Viliam

Obec Baka

04.12.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0195

10,00 EUR

Szakállová Alžbeta

Obec Baka

04.12.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0194

10,00 EUR

Szakállová Alžbeta

Obec Baka

04.12.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0193

10,00 EUR

Szakállová Alžbeta

Obec Baka

04.12.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0192

5,00 EUR

Némethová Bernadeta

Obec Baka

04.12.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

2019/0191

5,00 EUR

Némethová Bernadeta

Obec Baka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: