Navigácia

Obsah

 

 

 

 

1

 

OBEC BAKA

Obec Baka v rámci výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na financovanie projektu v oblasti

prevencie kriminality pre rok 2018 má schválený projekt s názvom: "Prevencia kriminality v obci Baka vybudovaním kamerového systému".

 

Cieľ projektu: Kamerový systém v obci Baka ako účinný prostriedok prevencie kriminality v obci. 

Pôsobnosť projektu: Miestna

Celkový rozpočet projektu: 6.3371,20 € (kapitálové výdavky)
Výška poskytnutej dotácie: 5.000,00 € (kapitálové výdavky)

______________________________________________________________________________________________________________________________

1

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Podpora opatrovateľskej služby

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

EU projekty