Navigácia

Obsah

Nekrológ

Aktuálne správy

17.01.2020

Odčítanie elektromerov

Oznamujeme obyvateľom obce, že na území obce Baka od 20. januára sa začína odčítanie elektromerov.

Detail

10.01.2020

Zber vianočných stromčekov

ZBER VIANOČNÝCH STROMČEKOV Po ukončení vianočných sviatkov obec bude až do konca januára v každý pondelok zbierať a odvážať vianočné stromčeky. V záujme zabezpečenia poriadku, ochrany čistoty verejných priestranstiev a predchádzaniu nehodám prosíme Vážených obyvateľov, aby vianočné stromčeky pripravili na odber umiestnením pri vlastných odpadových nádobách, resp. na miesto obvyklého vyloženia nádob tak, aby stromčeky boli mimo príjazdových ciest, parkov a zelených plôch. Je dôležité, aby vianočné stromčeky boli odzdobené, t.j. zbavené všetkých vianočných ozdôb, zbytkov papierov zo saloniek a kolekcií, bez stojanov, girlánd, ostatných kovových i nekovových dekorácií. Súčasne Vás v záujme uľahčenia odvozu prosíme, aby ste stromčeky vyššie ako jeden a pol metra rozrezali na dve polovice. Po selektívnom zbere sa vyradené vianočné stromčeky recyklujú! Zber vianočných stromčekov spred domov sa uskutoční v každý pondelok až do konca januára v dňoch 13. januára, 20. januára a 27. januára 2020!

Detail

10.01.2020

Oznámenie

Vážení občania! Obec Baka dáva na vedomie obyvateľom, ktorí v roku 2019 nadobudli nehnuteľnosť kúpou, zdedením alebo predali nehnuteľnosť, a to rodinný dom, pozemok, garáž, chatu alebo iné stavby, alebo dostali stavebné povolenie, skolaudovali budovy, prípadne vzali pozemky do vlastného užívania, že sú povinní podať priznanie dane na nehnuteľnosť najneskôr do 31. januára 2020 na tunajšom úrade. Žiadame aj tých obyvateľov, ktorí zdedili nehnuteľnosť ešte v predošlých rokoch a zatiaľ nepodali priznanie dane na nehnuteľnosť, že priznanie sú povinní podať do 31. januára. Ďalej oznamujeme majiteľom psov , ktorí sú platiteľmi dane za psa, že v prípade ak v držaní psa nastala zmena v roku 2019, ako aj obyvateľom, ktorí sú vlastníkmi psa a ešte nepodali priznanie dane na psa, sú tiež povinní podať priznanie do 31. januára. Ďakujeme!

Detail

02.01.2020

Odvoz KO

Oznamujeme obyvateľom obce, že odvoz komunálneho odpadu sa uskutoční 7. januára, v utorok.

Detail

27.12.2019

1

Zmena cestovného poriadku od 01.01.2020

Zmena cestovného poriadku na linke 201434 Gabčíkovo - Bratislava od 01.01.2020

Detail