Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.6.2021

Dátum: 30.06.2021
Autor: Patrik Cvengroš
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.6.2021

Úctivo Vás pozývame

na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

30. júna 2021, t.j. v stredu o 19.00 h

Tisztelettel meghívjuk Önöket

községünk képviselő testületi ülésére, melyre 2021 június 30.-án kerül sor a kultúrház

nagytermoében 19,00 órai kezdettel.

 

Úctivo Vás pozývame

na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

30. júna 2021, t.j. v stredu o 19.00 h

v sále kultúrneho domu v Bake.

 

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení z ostatného zasadnutia OZ
 3. Návrh rozpočtu obce Baka na rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky
  2022-2023 a stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Baka
  na rok 2021 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2023
 4. Prerokovanie záverečného účtu za rok 2020 a stanovisko HK k záverečnému účtu
  za rok 2020
 5. Schválenie prevodu majetku obce na základe kúpnej zmluvy – Imrich Mészáros (kupujúci)
 6. Prejednanie žiadosti o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce – Szilárd Bertalan
 7. Prejednanie žiadosti o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce – Dávid Nagy
 8. Arpád Sebők – Kúpna zmluva
 9. Rôzne:
 10. Diskusia
 11. Záver

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.