Navigácia

Obsah

FONTOS ÉRTESÍTÉS !!! DôLEŽITÝ OZNAM !!!

Typ: ostatné
FONTOS ÉRTESÍTÉS !!!   DôLEŽITÝ OZNAM !!!A nyugat szlovákiai vízügyi társaság dunaszerdahelyi üzemegységének igazgatósága tisztelettel értesíti a lakosságot, hogy a közegegészségügyi hivatal határozata alapján a mai naptól kezdődően községünkben a vezetékes ivóvízhálózat által szolgáltatott víz fogyasztásra, főzésre és étkezési célokra nem megfelelő, mivel a benne előforduló növényvédőszer mennyisége meghaladja a megengedett határéréket.
Ebből kifolyólag a vízügyi társaság a holnapi naptól kezdődően biztosítja a lakosság számára étkezési célokra megfelelő ivóvíz mennyiséget tartálykocsi segítségével.
A tartálykocsi holnaptól kezdődően a lakosság szolgálatára lesz a helyi községi hivatal előtt 12.00 órától 13.30-ig és 17.00 órától 18.00 óráig.
A vízügyi társaság megtett minden intézkedést arra, hogy ezt az állapotot mielőbb eltávolítsa, folyamatban van a vízgépház szűrőberendezésének üzembe helyezése, amely biztosítja a megfelelő ivóvíz ellátást a falu lakosai számára. A szűrőberendezés üzembe helyezéséről és a megfelelő ivóvíz minőség biztosításáról értsíteni fogjuk a lakosságot.

Vedenie západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. odštepný závod Dunajská Streda oznamuje obyvateľom, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede zakazuje používanie pitnej vody na pitie, varenie a prípravy potravín a to z dôvodu prekročenia najvyššej medznej hodnoty v ukazovateli pesticídy.
Z tohto dôvodu od zajtrajšieho dňa vodárenská spoločnosť zabezpečuje dostatočné množstvo zdravotne bezpečnej pitnej vody cisternovým vozidlom.
Vozidlo bude pristavené pred obecným úradom od 12.00 do 13.30 a od 17.00 do 18.00 hodiny.
Vodárenská spoločnosť už urobila všetky opatrenia na odstránenie tejto situácie, už prebiehajú montážne práce na osadenie filtračného zariadenie zachytávajúceho škodlivej látky.
O obnovení dodávky bezpečnej pitnej vody bude informovať občanov obce.FONTOS ÉRTESÍTÉS !!!   DôLEŽITÝ OZNAM !!!


Vytvorené: 15. 12. 2017
Posledná aktualizácia: 15. 12. 2017 17:59
Autor: Správce Webu