Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

MUDr. Vladimír Klement

Oznamujeme obyvateľom obce, že MUDr. Klement v Hornom Bare od 27. do 29. mája neordinuje. V súrnych prípadoch zastupovanie je v Holiciach. celý text

ostatné | 21. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

MUDr. Vladimír Klement

Oznamujeme obyvateľom obce, že MUDr. Klement v Hornom Bare 10. mája, v piatok neordinuje. V súrnych prípadoch zastupovanie je v Holiciach. celý text

ostatné | 7. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

MUDr. Vladimír Klement

Oznamujeme obyvateľom obce, že MUDr. Klement v Hornom Bare 6. mája, v pondelok neordinuje. V súrnych prípadoch zastupovanie je v Holiciach. celý text

ostatné | 2. 5. 2019 | Autor: Správce Webu
Deň matiek

Deň matiek

Obecný úrad Baka Vás srdečne pozýva na Deň matiek, ktorý uskutoční 5. mája 2019., v nedeľu od 15.00 hodiny v budove základnej školy.
Vystúpia žiaci zo základnej školy z Horného Baru, z Gabčíkova a speváčka Tünde Kevická. Všetky mamičky srdečne pozývame! celý text

ostatné | 30. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Daň z nehnuteľnosti - 2019

Oznamujeme obyvateľom obce, že na rok 2019 sú vyrubené dane z nehnuteľnosti. Zaplatiť môžete na obecnom úrade, poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom. Za pochopenie Vám ďakujeme! celý text

ostatné | 24. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Oznamujeme obyvateľom obce, že 26. apríla 2019, v piatok od 18.00 hod. bude zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade. Všetkých srdečne pozývame. celý text

ostatné | 23. 4. 2019 | Autor: Správce Webu
Zápis do materskej školy

Zápis do materskej školy

Zápis do materskej školy celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Upratovanie

Oznamujeme obyvateľom obce, že 12. apríla 2019 sa uskutoční upratovanie v obci.
Zbierame: elektro odpad – biela technika /domáce spotrebiče, práčky/, čierna technika / televízory, videá/, kancelárska technika, kovový odpad, v domácnosti sa nachádzajúci odpad / matrace, postele, kreslá, stoličky, textil/ objemný odpad atď.
Nezbierame : rastlinný, živočíšny odpad, komunálny odpad a stavebný odpad

Žiadame obyvateľom obce, aby odpad vyložili pred domom ráno na 7.30 hod. . Ďakujeme sa spoluprácu.
celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

MUDr. Katarína Ceconíková Horný Bar

Oznamujeme obyvateľom obce, že MUDr. Katarína Ceconíková od 27. do 29. marca neordinuje. Zastupovanie v Holiciach. celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor: Správce Webu
Veľtrh práce

Veľtrh práce

Veľtrh práce celý text

ostatné | 22. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Pošta Baka

Oznamujeme obyvateľom obce, že 18. marca 2019, v pondelok pošta bude otvorená do 11.00 hodiny. celý text

ostatné | 15. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Zdravotné stredisko Gabčíkovo

Oznamujeme obyvateľom obce, že z technických príčin 18. marca 2019, v pondelok v zdravotnom stredisku v Gabčíkove nebude ordinácia. celý text

ostatné | 15. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Oznamujeme obyvateľom obce, že 12. marca 2019, v utorok od 18.00 hod. bude zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade. Všetkých srdečne pozývame. celý text

ostatné | 8. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Poplatok za komunálny odpad

Oznamujeme obyvateľom obce, že na rok 2019 sú vyrubené poplatky za komunálny odpad. Zaplatiť môžete na obecnom úrade, poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom. Od apríla budú odnesené nádoby len s nálepkou na rok 2019. Za pochopenie Vám ďakujeme! celý text

ostatné | 4. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

MUDr. Vladimír Klement

Oznamujeme obyvateľom obce, že MUDr. Klement v Hornom Bare od 04.03.2019 do 08.03.2019 neordinuje. V súrnych prípadoch zastupovanie je v Holiciach celý text

ostatné | 26. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Oznamujeme obyvateľom obce, že 24. januára 2019, vo štvrtok od 18.00 hod. bude zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade. Všetkých srdečne pozývame. celý text

ostatné | 21. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

MUDr. Vladimír Klement

Oznamujeme obyvateľom obce, že MUDr. Klement v Hornom Bare 2., 3. a 4. januára neordinuje. V súrnych prípadoch zastupovanie je v Holiciach. celý text

ostatné | 21. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

MUDr. Katarína Ceconíková

Oznamujeme obyvateľom obce, že MUDr. Katarína Ceconíková 27. a 28. decembra neordinuje. Zastupovanie v Holiciach. celý text

ostatné | 21. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Odvoz komunálneho odpadu

Oznamujeme obyvateľom obce, že odvoz komunálneho odpadu sa uskutoční 20. decembra, vo štvrtok. celý text

ostatné | 18. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
Sviatočné úradné hodiny

Sviatočné úradné hodiny

Sviatočné úradné hodiny celý text

ostatné | 14. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
Informácia o štátnom fonde rozvoja bývania

Informácia o štátnom fonde rozvoja bývania

Vážení Občania!

V zmysle zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania môžu jeho dlžníci počas platnosti zmluvy o poskytnutí podpory na obstaranie bytu alebo rodinného domu požiadať o odpustenie 2 000,- eur z úveru poskytnutého fondom na každé dieťa, ktoré sa im narodilo počas platnosti zmluvy a žije s nimi v spoločnej domácnosti a dožilo sa jedného roku veku, alebo si osvojili dieťa, ktoré s nimi žije v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok.
Dlžníci musia požiadať fond o odpustenie časti úveru písomne, pričom musia dodržiavať podmienky dohodnuté v zmluve o poskytnutí úveru a ku dňu podania žiadosti musia mať splnené záväzky voči fondu. Ak ku dňu podania žiadosti je zostatok úveru nižší ako 2 000,- eur, možno žiadateľovi odpustiť sumu rovnajúcu sa zostatku úveru.
Žiadosť /tlačivo možno získať na stránke ŚFRB , ktorý je klient povinný doručiť poštou na adresu: Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č.8, 833 04 Bratislava , spolu s nasledovnými prílohami:
- kópia rodného listu každého dieťaťa - overená matrikou alebo notárom
- potvrdenie príslušného obecného úradu o trvalom pobyte dieťaťa
Klienti, ktorí uzavreli zmluvný vzťah so ŠFRB do 31.12.2013, môžu písomne požiadať o odpustenie časti poskytnutého úveru najneskôr do 31.12.2018. celý text

ostatné | 7. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Oznamujeme obyvateľom obce, že 10. decembra 2018, v pondelok od 18.00 hod. bude ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v budove školy. Všetkých srdečne pozývame. celý text

ostatné | 7. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Obecný úrad

Oznamujeme obyvateľom obce, že 5. decembra, v stredu obecný úrad z technických príčin bude zatvorený. Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 3. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Upozornenie pre seniorov

Upozornenie pre seniorov celý text

ostatné | 16. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy v Bake

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy v Bake celý text

ostatné | 15. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Pošta

Oznamujeme obyvateľom obce, že 1. októbra 2018, v pondelok pošta bude zatvorená. celý text

ostatné | 28. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Oznamujeme obyvateľom obce, že 18. septembra 2018, v utorok od 18.00 hod. bude zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade. Všetkých srdečne pozývame. celý text

ostatné | 14. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
Oznámenie pre kandidujúce subjekty

Oznámenie pre kandidujúce subjekty

Oznámenie pre kandidujúce subjekty celý text

ostatné | 11. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznam

Oznamujeme obyvateľom obce, že dôvodu vyhlásenia výstrahy druhého stupňa pred vysokými teplotami obecný úrad bude otvorený až do odvolania od 7.00 hod. do 14.00 hod..
Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 31. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
Deň obce 2018

Deň obce 2018

Deň obce 2018 celý text

ostatné | 2. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná