Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

MUDr. Vladimír Klement

Oznamujeme obyvateľom obce, že MUDr. Klement v Hornom Bare 2., 3. a 4. januára neordinuje. V súrnych prípadoch zastupovanie je v Holiciach. celý text

ostatné | 21. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

MUDr. Katarína Ceconíková

Oznamujeme obyvateľom obce, že MUDr. Katarína Ceconíková 27. a 28. decembra neordinuje. Zastupovanie v Holiciach. celý text

ostatné | 21. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Odvoz komunálneho odpadu

Oznamujeme obyvateľom obce, že odvoz komunálneho odpadu sa uskutoční 20. decembra, vo štvrtok. celý text

ostatné | 18. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
Sviatočné úradné hodiny

Sviatočné úradné hodiny

Sviatočné úradné hodiny celý text

ostatné | 14. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
Informácia o štátnom fonde rozvoja bývania

Informácia o štátnom fonde rozvoja bývania

Vážení Občania!

V zmysle zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania môžu jeho dlžníci počas platnosti zmluvy o poskytnutí podpory na obstaranie bytu alebo rodinného domu požiadať o odpustenie 2 000,- eur z úveru poskytnutého fondom na každé dieťa, ktoré sa im narodilo počas platnosti zmluvy a žije s nimi v spoločnej domácnosti a dožilo sa jedného roku veku, alebo si osvojili dieťa, ktoré s nimi žije v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok.
Dlžníci musia požiadať fond o odpustenie časti úveru písomne, pričom musia dodržiavať podmienky dohodnuté v zmluve o poskytnutí úveru a ku dňu podania žiadosti musia mať splnené záväzky voči fondu. Ak ku dňu podania žiadosti je zostatok úveru nižší ako 2 000,- eur, možno žiadateľovi odpustiť sumu rovnajúcu sa zostatku úveru.
Žiadosť /tlačivo možno získať na stránke ŚFRB , ktorý je klient povinný doručiť poštou na adresu: Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č.8, 833 04 Bratislava , spolu s nasledovnými prílohami:
- kópia rodného listu každého dieťaťa - overená matrikou alebo notárom
- potvrdenie príslušného obecného úradu o trvalom pobyte dieťaťa
Klienti, ktorí uzavreli zmluvný vzťah so ŠFRB do 31.12.2013, môžu písomne požiadať o odpustenie časti poskytnutého úveru najneskôr do 31.12.2018. celý text

ostatné | 7. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Oznamujeme obyvateľom obce, že 10. decembra 2018, v pondelok od 18.00 hod. bude ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v budove školy. Všetkých srdečne pozývame. celý text

ostatné | 7. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Obecný úrad

Oznamujeme obyvateľom obce, že 5. decembra, v stredu obecný úrad z technických príčin bude zatvorený. Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 3. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Upozornenie pre seniorov

Upozornenie pre seniorov celý text

ostatné | 16. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy v Bake

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy v Bake celý text

ostatné | 15. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Pošta

Oznamujeme obyvateľom obce, že 1. októbra 2018, v pondelok pošta bude zatvorená. celý text

ostatné | 28. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Oznamujeme obyvateľom obce, že 18. septembra 2018, v utorok od 18.00 hod. bude zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade. Všetkých srdečne pozývame. celý text

ostatné | 14. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
Oznámenie pre kandidujúce subjekty

Oznámenie pre kandidujúce subjekty

Oznámenie pre kandidujúce subjekty celý text

ostatné | 11. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Oznam

Oznamujeme obyvateľom obce, že dôvodu vyhlásenia výstrahy druhého stupňa pred vysokými teplotami obecný úrad bude otvorený až do odvolania od 7.00 hod. do 14.00 hod..
Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 31. 7. 2018 | Autor: Správce Webu
Deň obce 2018

Deň obce 2018

Deň obce 2018 celý text

ostatné | 2. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Podmienky držania psov

Miestna samospráva touto cestou upozorňuje všetkých dotknutých obyvateľov obce na dôkladne dodržiavanie právnych predpisov, ktoré upravia podmienky držania psov, predovšetkým na dodržiavanie ustanovení zákona číslo 282 z roku 2002 zbierky, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a tiež na Všeobecne záväzné nariadenie obce Baka č. 6/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Baka.
Každému dotknutému subjektu zdôrazňujeme, že voľný pohyb psa – teda pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov – je na celom území obce zakázaný. Držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. Za porušenie ustanovení vyššie uvedených právnych prepisov možno uložiť páchateľovi sankciu v priestupkovom konaní.
celý text

ostatné | 29. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
Deň detí

Deň detí

Obec Baka Vás srdečne pozýva na Deň detí, ktorý sa uskutoční 2. júna, v sobotu od 14.30 v parku pred obecným úradom.


Čaká na Vás zábavný program a super atrakcie:
- maľovanie na tvár
- lukostreľba
- skákací hrad
- šašo
- nafukovacia veľká a malá šmykala
- vystúpenie Tündy Kevickej
- jazda na koníkoch
- tvarovanie balónikov
- vodné guľe
- ukážka výcviku psov

Super deň dokončíme s detskou diskotékou.

Občerstvenie zabezpečí Raczio party service.

Všetkých srdečne pozývame.
celý text

ostatné | 23. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Odčítanie plynomerov

Oznamujeme obyvateľom obce, že na území obce Baka sa začína odčítanie plynomerov. Vykonávať ho bude zamestnanec miestnej pošty. celý text

ostatné | 21. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Zber plastov

Oznamujeme obyvateľom obce, že 22. mája, v utorok bude zber plastov. celý text

ostatné | 21. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
Deň matiek

Deň matiek

Obecný úrad Baka Vás srdečne pozýva na Deň matiek, ktorý uskutoční 6. mája 2018., v nedeľu od 15.00 hodiny v budove základnej školy.
Vystúpia deti z materskej školy, žiaci zo základnej školy z Horného Baru a speváčka Dóra Fodor.
Všetky mamičky srdečne pozývame! celý text

ostatné | 2. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu vykonávania
plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy. celý text

ostatné | 27. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
Falutisztítási nap

Falutisztítási nap

Baka község önkormányazata
FALUTISZTÍTÁSI
napot szervez 2018. április 14-én (szombaton) a közelgő
FÖLD NAPJA
alkalmából.
Gyülekező a községi hivatal előtt 8.30 órától.
Kérjük, minél többen járuljanak munkájukkal hozzá falunk tisztábbá, szebbé tételéhez.
Minden közreműködőt gulyással vendégelünk meg.
Segítségüket előre is köszönjük! celý text

ostatné | 5. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Odvoz komunálneho odpadu

Oznamujeme obyvateľom obce, že odvoz komunálneho odpadu sa uskutoční 4. apríla, v stredu. celý text

ostatné | 26. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Daň z nehnuteľnosti, poplatok za KO - rok 2018

Oznamujeme obyvateľom obce, že na rok 2018 sú vyrubené dane z nehnuteľnosti a poplatky za komunálny odpad. Zaplatiť môžete na obecnom úrade, poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom. Poprosíme obyvateľom, ktorí ešte nevyrovnali poplatky za komunálny odpad za rok 2018 a majú ešte nedoplatky, aby čo najskôr uhradili. Od apríla budú odnesené nádoby len s nálepkou na rok 2018. Za pochopenie Vám ďakujeme! celý text

ostatné | 21. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
Húsvéti tojáskereső és kézműves foglalkozás 1

Húsvéti tojáskereső és kézműves foglalkozás

Húsvéti tojáskereső és kézműves foglalkozás celý text

ostatné | 19. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Oznamujeme obyvateľom obce, že 27. februára 2018, v utorok od 18.00 hod. bude zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade. Všetkých srdečne pozývame. celý text

ostatné | 23. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
#

2.ročník BAKA A JEJ CHUTE

2.ročník BAKA A JEJ CHUTE celý text

ostatné | 21. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Pošta

Oznamujeme obyvateľom obce, že 22. februára 2018 vo štvrtok pošta bude otvorená od 12.00 hodiny. celý text

ostatné | 19. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Poplatok za komunálny odpad !

Oznamujeme obyvateľom obce, že na obecnom úrade sú vyrubené poplatky za KO na rok 2018. Zaplatiť sa dá priamo na obecnom úrade v hotovosti, požtovou poukážkou alebo bankovým prevodom. Poprosíme tých obyvateľov obce ktoré majú ešte dlh z minulých rokov aby to vyrovnali čo najskôr. celý text

ostatné | 6. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Náhradné pozemky

Oznamujeme občanom obce Baka, ktorí mali pridelené pozemky do náhradného užívania v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – zákon o pozemkových úpravách, že vlastníci a užívatelia, ktorým boli vyčlenené pozemky do bezplatného náhradného užívania sú povinní do 31.10.2019 usporiadať svoje užívacie vzťahy k týmto pozemkom podľa zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov.

Užívatelia doterajších náhradných pozemkov môžu v lehote do 28.02.2018 podať na okresný úrad návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajším náhradným pozemkom v prospech týchto vlastníkov.

Doterajšie rozhodnutia vydané podľa zákona o pozemkových úpravách stratia platnosť 31.12.2018 ak nebol podaný návrh podľa zákona o nájme.

Tlačivá na podanie návrhu na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajším náhradným pozemkov sú k dispozícii na obecnom úrade.
celý text

ostatné | 15. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
Rozhodnutie

Információ az ivóvíz ellátásról - Informácia o zásobovaní pitnou vodou

Információ az ivóvíz ellátásról:

• A Nyugat Szlovákiai Vízügyi Társaság dunaszerdahelyi üzemegységének igazgatósága tisztelettel értesti a lakosságot, hogy a Dunaszerdahelyi Regionális Közegészségügyi Hivatal 2018 január 8-án kiadott rendelete alapján a vezetékes ivóvízhálózat által szolgáltatott víz újra alkalmas emberi fogyasztásra, főzésre és étkezési célokra.

• A vízvezetékhálózat átöblítése a szombati napon megtörtént és azóta felhasznált víz mennyisége elegendő volt ahhoz, hogy a belső vezetékek is megtisztuljanak.

• A mai naptól kezdődően a vízügyi társaság a fent említett rendelet alapján megszünteti a tartálykocsis ivóvíz ellátást.Informácia o zásobovaní pitnou vodou:

• Vedenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti odštepný závod Dunajská Streda oznamuje obyvateľom obce, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede zo dňa 08.01.2018 voda dodávaná verejným vodovodom sa môže používať na pitie, varenie a na prípravu potravín.

• Preplachovanie celej vodovodnej siete sa uskutočnilo v sobotu a odvtedy spotrebované množstvo vody zabezpečuje dostatočné prečistenie domácich vodovodných sietí.

• Od dnešného dňa vodárenská spoločnosť na základe vyššie uvedeného rozhodnutia ukončila dodávku pitnej vody cisternovým vozidlom.
celý text

ostatné | 9. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná