Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 12
posledná

Deň obce 2018

Deň obce 2018

Deň obce 2018 celý text

ostatné | 2. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Podmienky držania psov

Miestna samospráva touto cestou upozorňuje všetkých dotknutých obyvateľov obce na dôkladne dodržiavanie právnych predpisov, ktoré upravia podmienky držania psov, predovšetkým na dodržiavanie ustanovení zákona číslo 282 z roku 2002 zbierky, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a tiež na Všeobecne záväzné nariadenie obce Baka č. 6/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Baka.
Každému dotknutému subjektu zdôrazňujeme, že voľný pohyb psa – teda pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov – je na celom území obce zakázaný. Držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. Za porušenie ustanovení vyššie uvedených právnych prepisov možno uložiť páchateľovi sankciu v priestupkovom konaní.
celý text

ostatné | 29. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
Deň detí

Deň detí

Obec Baka Vás srdečne pozýva na Deň detí, ktorý sa uskutoční 2. júna, v sobotu od 14.30 v parku pred obecným úradom.


Čaká na Vás zábavný program a super atrakcie:
- maľovanie na tvár
- lukostreľba
- skákací hrad
- šašo
- nafukovacia veľká a malá šmykala
- vystúpenie Tündy Kevickej
- jazda na koníkoch
- tvarovanie balónikov
- vodné guľe
- ukážka výcviku psov

Super deň dokončíme s detskou diskotékou.

Občerstvenie zabezpečí Raczio party service.

Všetkých srdečne pozývame.
celý text

ostatné | 23. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Odčítanie plynomerov

Oznamujeme obyvateľom obce, že na území obce Baka sa začína odčítanie plynomerov. Vykonávať ho bude zamestnanec miestnej pošty. celý text

ostatné | 21. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Zber plastov

Oznamujeme obyvateľom obce, že 22. mája, v utorok bude zber plastov. celý text

ostatné | 21. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
Deň matiek

Deň matiek

Obecný úrad Baka Vás srdečne pozýva na Deň matiek, ktorý uskutoční 6. mája 2018., v nedeľu od 15.00 hodiny v budove základnej školy.
Vystúpia deti z materskej školy, žiaci zo základnej školy z Horného Baru a speváčka Dóra Fodor.
Všetky mamičky srdečne pozývame! celý text

ostatné | 2. 5. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu vykonávania
plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy. celý text

ostatné | 27. 4. 2018 | Autor: Správce Webu
Falutisztítási nap

Falutisztítási nap

Baka község önkormányazata
FALUTISZTÍTÁSI
napot szervez 2018. április 14-én (szombaton) a közelgő
FÖLD NAPJA
alkalmából.
Gyülekező a községi hivatal előtt 8.30 órától.
Kérjük, minél többen járuljanak munkájukkal hozzá falunk tisztábbá, szebbé tételéhez.
Minden közreműködőt gulyással vendégelünk meg.
Segítségüket előre is köszönjük! celý text

ostatné | 5. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Odvoz komunálneho odpadu

Oznamujeme obyvateľom obce, že odvoz komunálneho odpadu sa uskutoční 4. apríla, v stredu. celý text

ostatné | 26. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Daň z nehnuteľnosti, poplatok za KO - rok 2018

Oznamujeme obyvateľom obce, že na rok 2018 sú vyrubené dane z nehnuteľnosti a poplatky za komunálny odpad. Zaplatiť môžete na obecnom úrade, poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom. Poprosíme obyvateľom, ktorí ešte nevyrovnali poplatky za komunálny odpad za rok 2018 a majú ešte nedoplatky, aby čo najskôr uhradili. Od apríla budú odnesené nádoby len s nálepkou na rok 2018. Za pochopenie Vám ďakujeme! celý text

ostatné | 21. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
Húsvéti tojáskereső és kézműves foglalkozás 1

Húsvéti tojáskereső és kézműves foglalkozás

Húsvéti tojáskereső és kézműves foglalkozás celý text

ostatné | 19. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Oznamujeme obyvateľom obce, že 27. februára 2018, v utorok od 18.00 hod. bude zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade. Všetkých srdečne pozývame. celý text

ostatné | 23. 2. 2018 | Autor: Správce Webu
#

2.ročník BAKA A JEJ CHUTE

2.ročník BAKA A JEJ CHUTE celý text

ostatné | 21. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Pošta

Oznamujeme obyvateľom obce, že 22. februára 2018 vo štvrtok pošta bude otvorená od 12.00 hodiny. celý text

ostatné | 19. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Poplatok za komunálny odpad !

Oznamujeme obyvateľom obce, že na obecnom úrade sú vyrubené poplatky za KO na rok 2018. Zaplatiť sa dá priamo na obecnom úrade v hotovosti, požtovou poukážkou alebo bankovým prevodom. Poprosíme tých obyvateľov obce ktoré majú ešte dlh z minulých rokov aby to vyrovnali čo najskôr. celý text

ostatné | 6. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Náhradné pozemky

Oznamujeme občanom obce Baka, ktorí mali pridelené pozemky do náhradného užívania v zmysle zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – zákon o pozemkových úpravách, že vlastníci a užívatelia, ktorým boli vyčlenené pozemky do bezplatného náhradného užívania sú povinní do 31.10.2019 usporiadať svoje užívacie vzťahy k týmto pozemkom podľa zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov.

Užívatelia doterajších náhradných pozemkov môžu v lehote do 28.02.2018 podať na okresný úrad návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajším náhradným pozemkom v prospech týchto vlastníkov.

Doterajšie rozhodnutia vydané podľa zákona o pozemkových úpravách stratia platnosť 31.12.2018 ak nebol podaný návrh podľa zákona o nájme.

Tlačivá na podanie návrhu na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajším náhradným pozemkov sú k dispozícii na obecnom úrade.
celý text

ostatné | 15. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
Rozhodnutie

Információ az ivóvíz ellátásról - Informácia o zásobovaní pitnou vodou

Információ az ivóvíz ellátásról:

• A Nyugat Szlovákiai Vízügyi Társaság dunaszerdahelyi üzemegységének igazgatósága tisztelettel értesti a lakosságot, hogy a Dunaszerdahelyi Regionális Közegészségügyi Hivatal 2018 január 8-án kiadott rendelete alapján a vezetékes ivóvízhálózat által szolgáltatott víz újra alkalmas emberi fogyasztásra, főzésre és étkezési célokra.

• A vízvezetékhálózat átöblítése a szombati napon megtörtént és azóta felhasznált víz mennyisége elegendő volt ahhoz, hogy a belső vezetékek is megtisztuljanak.

• A mai naptól kezdődően a vízügyi társaság a fent említett rendelet alapján megszünteti a tartálykocsis ivóvíz ellátást.Informácia o zásobovaní pitnou vodou:

• Vedenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti odštepný závod Dunajská Streda oznamuje obyvateľom obce, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede zo dňa 08.01.2018 voda dodávaná verejným vodovodom sa môže používať na pitie, varenie a na prípravu potravín.

• Preplachovanie celej vodovodnej siete sa uskutočnilo v sobotu a odvtedy spotrebované množstvo vody zabezpečuje dostatočné prečistenie domácich vodovodných sietí.

• Od dnešného dňa vodárenská spoločnosť na základe vyššie uvedeného rozhodnutia ukončila dodávku pitnej vody cisternovým vozidlom.
celý text

ostatné | 9. 1. 2018 | Autor: Správce Webu
.

Vizes ballonok gyűjtése!

Értesítjük falunk lakosságát, hogy az üres vizes ballonokat. 2017. december 28-án 9,00 - 12,00 óráig gyűjtjük a régi espresso épülete előtt.
Megértésüket köszönjük! celý text

ostatné | 23. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
.

Vrátenie prázdnych vodných balonov!

Oznamujeme obyvateľom obce, že vrátenie prázdnych vodných balonov sa uskutoční dňa 28. decembra 2017 od 9,00 - 12,00 v budove bývalého espressa.
Za pochopednie Vám ďajujeme! celý text

ostatné | 23. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
INFORMÁCIE O NÁHRADNOM ZÁSOBOVANÍ PITNOU VODOU

DôLEŽITÉ OZNÁMENIE!!!

INFORMÁCIE O NÁHRADNOM ZÁSOBOVANÍ PITNOU VODOU

Vedenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, odštepný závod Dunajská Streda oznamuje obyvateľom obce Baka spôsob zabezpečenia náhradného zásobovania pitnou vodou počas sviatkov:
Podľa platných nariadení regionálneho úradu verejného zdravotníctva povinnosťou prevádzkovateľa verejného vodovodu je zabezpečiť pre svojich zmluvných odberateľov zdravotne nezávadnú pitnú vodu. Vzhľadom na prichádzajúce sviatky, vodárenská spoločnosť pre svojich klientov zabezpečí náhradné zásobovanie na tri dni dopredu, a to formou balenej pitnej vody, ktorá je balená v 19 litrových balónoch. Prázdnu nádobu bude potrebné vrátiť prevádzkovateľovi vodovodu.
Dodávka sa uskutoční dňa 22. decembra, v čase od 10,00-16,00 a 23. decembra 2017, v čase od 9,00-12,00 hodiny. Zmluvný odberatelia vodárenskej spoločnosti vodu môžu prevziať pred budovou bývalého espressa.
Počas vianočných sviatkov, v termíne od 24.–26. decembra 2017 (nedeľa-utorok) zásobovanie cisternovým vozidlom nebude.
Od 27. decembra (streda) bude zásobovanie pitnou vodou prebiehať podľa už určeného harmonogramu: od 12,00-13,30 a 17,00-18.00 hodiny pred kultúrnym domom.
Dňa 01. januára 2018 zásobovanie cisternovým vozidlom nebude, preto Vás žiadame, aby ste na tento deň urobili dostatočné zásoby deň pred tým.
O prípadných zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom obecného úradu. Prosíme Vás, aby ste sledovali oznamy obecného rozhlasu, internetovú (www.obecbaka.sk) a facebookovú stránku obce.

Odporúčanie obce:
Odporúčame osobám - domácnostiam, ktoré sú prevádzkovateľmi vlastnej studne, zabezpečiť dostatočné zásoby pitnej vody z cisternového vozidla alebo nákupom balenej vody.

celý text

ostatné | 21. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
INFORMÁCIÓK AZ IVÓVÍZ  ELLÁTÁSRÓL

FONTOS INFORMÁCIÓ!!!

INFORMÁCIÓK AZ IVÓVÍZ ELLÁTÁSRÓL

A Nyugat Szlovákiai Vízügyi Társaság dunaszerdahelyi igazgatósága értesíti Baka Község lakosságát, hogy az ünnepek alatti ivóvízellátást a cég a következőképp biztosítja:
Az érvényes közegészségügyi rendelkezések értelmében a vezetékes ivóvíz-vezeték üzemeltetője köteles szerződéses ügyfelei részére meghatározott mennyiségű ivóvizet biztosítani. Az ünnepekre való tekintettel a vízügyi társaság a cég ügyfelei részére, előre kiszállítja a három napi mennyiséget, palackozott víz formájában. Az ivóvíz 19 literes ballonokban lesz csomagolva, az üres ballonokat vissza kell szolgáltatni.
Az átadás időpontja 2017. december 22 (péntek) 10,00-16,00 és 23 (szombat), 9,00–12,00 óra. A vízügyi társaság szerződéses ügyfelei ebben az időpontban a volt espresso épülete előtt vehetik át a vizet.
A karácsonyi ünnepek alatt, 2017. december 24.-26.-ig (vasárnap-kedd) a tartálykocsis ellátás szünetelni fog.
December 27.-től (szerda) a tartálykocsis ivóvízellátás a már meghatározott harmonogram szerint történik: délelőtt 12,00-13,30 és délután 17,00-18,00 óráig a kultúrház előtt.
2018. január 1- én (hétfő) tartálykocsis ellátás nem lesz, ezért kérjük a lakosságot, hogy erre a napra készítsen megfelelő tartalékot magának előző nap.
Az esetleges változásokról a községi hivatalon keresztül értesítjük Önöket. Kérjük, kísérjék figyelemmel a hangosbemondó közleményeit, a község internetes (www.obecbaka.sk) és facebook oldalát. A megértésüket köszönjük.

Községi hivatal ajánlása:
Azon személyek - háztartások, amelyek saját kutat üzemeltetnek, biztosítsanak előre megfelelő tartalékot tartálykocsiból, vagy vásárolt palackozott ivóvízből.


celý text

ostatné | 21. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
Szemételszállítás - Odvoz komunálneho odpadu

Szemételszállítás - Odvoz komunálneho odpadu

Értesítjük falunk lakosságát, hogy a szemételszállítás 2017. december 21-én, csütörtökön lesz.

Oznamujeme obyvateľom obce, že odvoz komunálneho odpadu sa uskutoční 21. decembra 2017, vo štvrtok. celý text

ostatné | 18. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
Ünnepi nyitvatartás    Sviatočné úradné hodiny

Ünnepi nyitvatartás Sviatočné úradné hodiny

Ünnepi nyitvatartás Sviatočné úradné hodiny celý text

ostatné | 18. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
FONTOS ÉRTESÍTÉS !!!   DôLEŽITÝ OZNAM !!!

FONTOS ÉRTESÍTÉS !!! DôLEŽITÝ OZNAM !!!

A nyugat szlovákiai vízügyi társaság dunaszerdahelyi üzemegységének igazgatósága tisztelettel értesíti a lakosságot, hogy a közegegészségügyi hivatal határozata alapján a mai naptól kezdődően községünkben a vezetékes ivóvízhálózat által szolgáltatott víz fogyasztásra, főzésre és étkezési célokra nem megfelelő, mivel a benne előforduló növényvédőszer mennyisége meghaladja a megengedett határéréket.
Ebből kifolyólag a vízügyi társaság a holnapi naptól kezdődően biztosítja a lakosság számára étkezési célokra megfelelő ivóvíz mennyiséget tartálykocsi segítségével.
A tartálykocsi holnaptól kezdődően a lakosság szolgálatára lesz a helyi községi hivatal előtt 12.00 órától 13.30-ig és 17.00 órától 18.00 óráig.
A vízügyi társaság megtett minden intézkedést arra, hogy ezt az állapotot mielőbb eltávolítsa, folyamatban van a vízgépház szűrőberendezésének üzembe helyezése, amely biztosítja a megfelelő ivóvíz ellátást a falu lakosai számára. A szűrőberendezés üzembe helyezéséről és a megfelelő ivóvíz minőség biztosításáról értsíteni fogjuk a lakosságot.

Vedenie západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. odštepný závod Dunajská Streda oznamuje obyvateľom, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede zakazuje používanie pitnej vody na pitie, varenie a prípravy potravín a to z dôvodu prekročenia najvyššej medznej hodnoty v ukazovateli pesticídy.
Z tohto dôvodu od zajtrajšieho dňa vodárenská spoločnosť zabezpečuje dostatočné množstvo zdravotne bezpečnej pitnej vody cisternovým vozidlom.
Vozidlo bude pristavené pred obecným úradom od 12.00 do 13.30 a od 17.00 do 18.00 hodiny.
Vodárenská spoločnosť už urobila všetky opatrenia na odstránenie tejto situácie, už prebiehajú montážne práce na osadenie filtračného zariadenie zachytávajúceho škodlivej látky.
O obnovení dodávky bezpečnej pitnej vody bude informovať občanov obce.


celý text

ostatné | 15. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
Mikulás várás

Mikulás várás

Mikulás várás celý text

ostatné | 4. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Voľba hlavného kontrolóra obce Baka

Voľba hlavného kontrolóra obce Baka celý text

ostatné | 25. 10. 2017 | Autor: Správce Webu
Tekvicový deň

Tekvicový deň v Bake!

Tekvicový deň v Bake! celý text

ostatné | 23. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Voľby - 4. 11. 2017

Vážení spoluobčania oznamujeme Vám, že v stredu, 18. Októbra 2017 od 18.30 hod. v jedálni Základnej školy s názvom „Na čo je dobrý Kraj“, predstaví svoj volebný program Konrád Rigó kandidát na župana, štátny tajomník ministerstva kultúry SR, na ktorý Vás srdečne pozýva aj s kandidátmi župných poslancov. celý text

ostatné | 16. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Pošta

Oznamujeme obyvateľom obce, že 17. októbra v utorok pošta bude zatvorená. celý text

ostatné | 11. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Pošta

Oznamujeme obyvateľom obce, že 21. septembra vo štvrtok pošta bude otvorená do 10.00 hod.. celý text

ostatné | 20. 9. 2017 | Autor: Správce Webu
prvá
z 12
posledná