Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 5
posledná

Prílohy k usmerneniu HH SR

Prílohy k usmerneniu HH SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Usmernenie

Usmernenie HH SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 - šiesta aktualizácia celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Opatrenie

Opatrenie

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - uzatvorenie prevádzok, režimové opatrenie HH SR, 29. 03. 2020 celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Zmena režimové opatrenia HH SR, 28.03.2020

Opatrenie

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia - zmena, režimové opatrenia HH SR celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Uznesenie vlády č. 169, zo dňa 27. 03. 2020

Uznesenie vlády č. 169, zo dňa 27. 03. 2020

Uznesenie vlády č. 169, zo dňa 27. 03. 2020 celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Rozhodnutie

Rozhodnutie

Rozhodnutie - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR celý text

ostatné | 30. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Usmernenie

Usmernenie

Usmernenie celý text

ostatné | 27. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie

Vedenie miestnej pošty oznamuje obyvateľom obce, že pošta bude od 24. marca do 5. apríla poskytovať služby nasledovne:

Pondelok: od 8.00 do 12.00 hod.
Utorok: od 8.00 do 11.00 hod.
Streda: od 12.00 do 16.00 hod.
Štvrtok: od 8.00 do 12.00 hod.
Piatok: od 8.00 do 12.00 hod.

Za pochopenie ďakujeme.
celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Usmernenie HH SR v súvislosti s ochorením COVID-19 - piata aktualizácia

Usmernenie HH SR v súvislosti s ochorením COVID-19 - piata aktualizácia celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede oznamuje obyvateľom ktorým sa skončil pracovný pomer, že počas mimoriadnej situácie za osobné podanie žiadosti o zaradenie do evidencie úradu práce považujú aj žiadosť zaslanú mailom, alebo poštou v lehote do 7 dní odo dňa skončenia zamestnania. V prípade otázok kontaktujte t.č.031/2440999, alebo ds@upsvr.gov.sk

celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Uznesenie vlády slovenskej republiky č. 115 z 18.marca 2020

Uznesenie vlády SR č. 115 z 18. marca 2020

Uznesenie vlády SR č. 115 z 18. marca 2020 celý text

ostatné | 19. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
COVID-19 Osoby s vyšším rizikom ochorenia

COVID-19 Osoby s vyšším rizikom ochorenia

COVID-19 Osoby s vyšším rizikom ochorenia celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
COVID -19: Pomoc sebe a druhým

COVID-19: Pomoc sebe a druhým

COVID-19: Pomoc sebe a druhým celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Čo robiť, ak ste chorý COVID-19

Čo robiť, ak ste chorý - COVID - 19

Ćo robiť, ak ste chorý - COVID - 19 celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
10 odporúčaní pri COVID-19

10 odporúčaní pri COVID-19

10 odporúčaní pri COVID-19 celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Výzva

Vzhľadom na vzniknutú epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike vyzývame obyvateľov, aby dôsledne dodržiavali preventívne opatrenia na spomalenie šírenia vírusu.
1. Znížte v tomto období kontakt s inými osobami na minimum, vyhýbajte sa skupinám osôb, dodržiavajte dôslednú osobnú hygienu a dôkladne si umývajte ruky mydlom.
2. Ak musíte ísť do prostredia s väčším počtom osôb- napríklad nákup potravín, do práce, mestskou hromadnou dopravou, nasaďte si rúško, ktoré zakrýva nos aj ústa.
3. Zbytočne v tomto období nenavštevujte so svojimi deťmi starých rodičov.
4. Ak viete o osamelej osobe, ktorá potrebuje pomoc - telefonicky kontaktujte starostu obce.
5. Ak potrebujete akútne navštíviť svojho obvodného lekára - ozvite sa mu telefonicky.
6. Ľudia, ktorí majú vládou nariadenú karanténu ju musia dodržiavať. Za nedodržanie karantény vám hrozí pokuta 1659€.

Horeuvedené opatrenia boli prijaté v záujme ochrany zdravia nás všetkých. Očakávame a dopredu ďakujeme za Váš zodpovedný prístup, osobnú disciplínu a ohľaduplnosť k ostatným.

Opatrenia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky nájdete na úradnej tabuli, webovej stránky obce a sociálnej sieti.

celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznámenie

Oznámenie

Oznámenie celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia celý text

ostatné | 17. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Usmernenie

Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Opatrenie

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
Umiestnenie osôb s povinnosťou karantény, ktoré nemôžu byť umiestnené do domácej karantény - usmernenie

Usmernenie

Usmernenie celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie - COVID - 19

Na základe záverov zo zasadnutia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19 boli prijaté 12. marca 2020 nasledovné opatrenia:

• Povinná 14-dňová domáca karanténa, ktorá platí od 13. 03. 2020 od 7:00 h až do odvolania pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR žijúcim na území SR nad 90 dní, ktorí sa vrátia zo zahraničia, vrátane osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Za nedodržanie domácej karantény hrozí sankcia vo výške 1659 eur. Osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia sú povinné bezprostredne po návrate na Slovensko oznámiť túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý rozhodne o domácej izolácii.

• Zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk, obmedzenie medzinárodnej a vnútroštátnej vlakovej i autobusovej prepravy, dopravné obmedzenia sa netýkajú dovozu a zásobovania.
Viac informácií nájdete na webe Ministerstva dopravy a výstavby SR.

• Od 16. 03. 2020 zatvorenie všetkých predškolských a školských zariadení, centier voľného času či iných organizovaných voľnočasových aktivít pre deti - posun maturít, odporúčaný posun prijímacích skúšok na vysoké školy.
Viac informácií nájdete na webe Ministerstva školstva SR.

• Od 13. 03. 2020 až do odvolania sa zakazuje prevádzka týchto zariadení: prírodné a umelé kúpaliská, telovýchovno-športové zariadenia, zariadenia starostlivosti o ľudské telo, zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku okrem zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení. Zakazujú sa prevádzky verejného stravovania, ktorými sú cukrárne, bistrá, kaviarne, bary a podobné zariadenia verejného stravovania, okrem reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením. Zakazuje sa prevádzka welness centier vrátane bazénov v ubytovacom zariadení, prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru, napríklad lyžiarske strediská, rekondičné pobyty.

Toto opatrenie neplatí pre prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne na základe návrhu lekára.

Reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením môžu byť otvorené len v čase od 6:00 h do 20:00 h.

V obchodnom dome sa cez víkend povoľuje činnosť iba týchto prevádzok: lekáreň, predajňa potravín, reštaurácia, stánok s rýchlym občerstvením, drogéria a novinový stánok.

• Od piatka 13. 03. 2020 sa na veľkých hraničných priechodoch zavádzajú kontroly s tým, že na územie SR budú mať povolený vstup len osoby, ktoré sa preukážu oficiálnou formou pobytu – trvalým, prechodným, atď. a platným cestovným dokladom s výnimkou Poľska, polícia však aj tam monitoruje pohyb a správanie sa občanov. Malé hraničné priechody sú zatvorené.

• Obmedzenie úradných hodín klientskych centier, okresných úradov.
Viac informácií nájdete na webe Ministerstva vnútra SR.

• Obmedzenie fungovania Sociálnej poisťovne – agendu vybavujte emailom alebo telefonicky - špeciálna OČR – nakoľko deti sú doma zo zákona – nahlasuje sa telefonicky – netreba nikam chodiť osobne.
Viac informácií nájdete na webe Sociálnej poisťovne.

• Naďalej platí zákaz návštev v nemocniciach a u všetkých verejných a neverejných poskytovateľoch sociálnych služieb.

• Naďalej platí zákaz organizovania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.


Opatrenia sú významným a dôležitým nástrojom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v SR.
Záväzné opatrenia starostu obce Baka platné od 14. 03. 2020 až do odvolania:

1. Obecný úrad pracuje v pohotovostnom režime. Vybavenie stránok sa obmedzuje na súrne a neodkladné prípady. Komunikácia so zamestnancami úradu prebieha prednostne telefonicky a e-mailom. Úradné hodiny sa skracujú nasledovne:
pondelok: 08:00 -11:00 h,
utorok: 08:00 -11:00 h,
streda 15:00 -18:00 h,
piatok 8:00 -11:00 h.
2. Všetky budovy v správe obecného úradu budú zatvorené.
3. Zákaz využívania športového areálu obce.
4. Zákaz organizovania hromadných športových, kultúrnych a spoločenských podujatí aj osobného charakteru.
5. Zákaz ambulantného predaja služieb a tovaru na území obce.
6. Pohrebné obrady v Dome smútku Baka sú povolené pre najbližšiu rodinu, maximálny počet osôb 20.


Horeuvedené opatrenia boli prijaté v záujme ochrany zdravia nás všetkých. Očakávame Váš zodpovedný prístup.V Bake, dňa 14. 03. 2020.

Ing. Juraj Bertalan
starosta obce
celý text

ostatné | 15. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie

Preventívne opatrenia starostu obce proti infekcií koronavírusom:

Záväzné opatrenia platné od 14.03.2020 až do odvolania:
1. Obecný úrad pracuje v pohotovostnom režime. Vybavenie stránok sa obmedzuje na súrne a neodkladné prípady. Komunikácia so zamestnancami úradu prebieha prednostne telefonicky a e-mailom. Úradné hodiny sa skracujú nasledovne:
pondelok: 08:00-11:00,
utorok: 08:00-11:00,
streda: 15:00-18:00,
piatok 8:00-11:00 hodiny.
3. Všetky budovy v správe obecného úradu budú zatvorené.
4. Zákaz využívania športového areálu obce.
5. Zákaz organizovania hromadných športových, kultúrnych a spoločenských podujatí aj osobného charakteru.
6. Zákaz ambulantného predaja služieb a tovaru na území obce.
7. Pohrebné obrady v Dome smútku Baka sú povolené pre najbližšiu rodinu, maximálny počet osôb 20.

Odporúčanie:
o Zvážiť svoje aktivity v priestoroch voľnočasového zariadenia - verejného parku obce, tak aby v čo najväčšej miere chránili najbližšie osoby pred nebezpečenstvom ohrozenia koronavírusom.

Horeuvedené opatrenia boli prijaté v záujme ochrany zdravia nás všetkých. Očakávame a dopredu ďakujeme za Váš zodpovedný prístup, osobnú disciplínu a ohľaduplnosť k ostatným.

Opatrenia Ústredného krízového štábu SR nájdete na úradnej tabuli, webovej stránky obce a sociálnej sieti.

O ďalších zmenách Vás priebežne informujeme.
celý text

ostatné | 15. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam

Oznamujeme verejnosti, že v dňoch 11.03.2020 od 12:00 do 13.03.2020 do 16:00 bude budova Okresného úradu Dunajská Streda pre verejnosť uzavretá .
Prosíme klientov, aby zvolili iné formy komunikácie – elektronicky, telefonicky, poštový styk.
Po zhodnotení aktuálnej situácie Vás o ďalšom postupe budeme v pondelok 16.03.2020 informovať.
Kontakty nájdete aj na www.minv.sk – okresné úrady – Trnavský kraj – Dunajská Streda.

Telefónne kontakty okresného úradu:

podateľňa: 031/5901 503
organizačný odbor 031/5901 501 ¦ 0903 416 276
pozemkový a lesný odbor 031/5910 317 ¦
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 031/5901 561 ¦ 0908 129 911
odbor živnostenského podnikania 031/5901 571 ¦
0905 323 400
odbor všeobecnej vnútornej správy 031/5901 531 ¦
0908 727 095
odbor krízového riadenia 031/5901 516 ¦ 0905 297 548
odbor starostlivosti o životné prostredie 0915 760 285 ¦ 0917 793 561
celý text

ostatné | 12. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 5
posledná