Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 7
posledná

Oznámenie

Oznámenie

Oznámenie celý text

ostatné | 16. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia celý text

ostatné | 14. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia celý text

ostatné | 14. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
MINIT  SLOVAKIA, spol.s.r.o.

MINIT SLOVAKIA, spol. s.r.o.

MINIT SLOVAKIA, spol. s.r.o. celý text

ostatné | 10. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia celý text

ostatné | 31. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia celý text

ostatné | 31. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia celý text

ostatné | 31. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia celý text

ostatné | 31. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Obecný úrad

Oznamujeme obyvateľom obce, že 2. septembra, v stredu obecný úrad do 12:30 bude zatvorený. Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 28. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie

Upozorňujeme obyvateľov našej obce, že v súlade so zákonom o vodách (vodný zákon) je zakázané vyprázdňovanie obsahu septikových nádrží - žúmp na ornú pôdu, do záhrad alebo do kanálov.
Obsah žúmp môže vyprázdniť iba zodpovedná osoba určená na výkon tejto činnosti, ktorá je povinná potvrdiť zákazníkovi faktúrou odvoz odpadových splaškových vôd zo žumpy. Podľa uvedeného zákona je zákazník povinný faktúru uchovávať dva roky a v prípade kontroly ju predložiť.
celý text

ostatné | 20. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Dane, poplatky 2020

Poprosíme obyvateľom obce, ktorí ešte nevyrovnali dane a poplatky na rok 2020, alebo ešte majú nedoplatky z minulých rokov, aby čo najkratšom čase vyrovnali. Platiť sa dá: bankovým prevodom, poštovou poukážkou, v hotovosti a aj s kartou na POS termináli.
Oznamujeme obyvateľom, že od septembra budú odnesené nádoby len s nálepkou na rok 2020.
Poprosíme, aby boli aj uzavreté zmluvy na hrobové miesta. Zmluvy sa dá uzatvoriť na obecnom úrade.
Ďakujeme!
celý text

ostatné | 20. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

MUDr. Vladimír Klement - Horný Bar

Oznamujeme obyvateľom obce, že MUDr. Klement v Hornom Bare od 26. augusta do 1. septembra neordinuje. V súrnych prípadoch zastupovanie je v Holiciach. Termín na vyšetrenie si treba objednať na t.č.: 031/554 51 02. celý text

ostatné | 20. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Postrek proti komárom

Oznamujeme občanom, že firma DERAKAT,s.r.o. 28.júla vo večerných hodinách bude vykonávať postrek proti komárom. Použitý materiál je Deltasect1,2 ULV.Postrek na zdravie je neškodlivý, ale podľa možnosti počas striekania okná zavrite! Ovocie a zeleniny pred konzumáciou treba umyť! Upozorňujeme včelárov, aby počas striekania svoje včelstvá a úle zavreli! celý text

ostatné | 27. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia celý text

ostatné | 20. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Oznamujeme obyvateľom obce, že 21. júla 2020, v utorok od 19.00 hod. bude zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade. celý text

ostatné | 17. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

MUDr. Vladimír Klement - Horný Bar

Oznamujeme obyvateľom obce, že MUDr. Klement v Hornom Bare od 20. júla do 2. augusta neordinuje. V súrnych prípadoch zastupovanie je v Holiciach. Termín na vyšetrenie si treba objednať na t.č.: 031/554 51 02. celý text

ostatné | 13. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznámenie

Oznámenie

Oznámenie celý text

ostatné | 7. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia celý text

ostatné | 7. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
Opatrenie

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia celý text

ostatné | 7. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
Usmernenie

Usmernenie vedúceho hygienika MV SR k aktualizácii opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19

Usmernenie vedúceho hygienika MV SR k aktualizácii opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 celý text

ostatné | 7. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
Opatrenie

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia celý text

ostatné | 7. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Oznamujeme obyvateľom obce, že 29. júna 2020, v pondelok od 18.00 hod. bude zasadnutie obecného zastupiteľstva na obecnom úrade. celý text

ostatné | 25. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Vlastníkom pozemkov - Földtulajdonosoknak

Vlastníkom pozemkov - Földtulajdonosoknak

Vlastníkom pozemkov - Földtulajdonosoknak celý text

ostatné | 23. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Oznámenie

Zabezpečenie ochrany klientov a personálu zariadení sociálnych služieb / ZSS/ po I. vlne pandémie COVID-19

Zabezpečenie ochrany klientov a personálu zariadení sociálnych služieb /ZSS/ po I. vlne pandémie COVID-19 celý text

ostatné | 22. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Usmernenie

Usmernenie

Aktualizované Usmernenie k poskytovaniu cateringových služieb pri hromadných podujatiach celý text

ostatné | 22. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Opatrenie

Opatrenie

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia celý text

ostatné | 22. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Opatrenie

Opatrenie

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia celý text

ostatné | 22. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenie

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia celý text

ostatné | 22. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Pošta

Oznamujeme obyvateľom obce, že 22. júna, v pondelok pošta bude otvorená do 11.30 hod..

celý text

ostatné | 19. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Usmernenie

Usmernenie HHSR

Usmernene HHSR k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov celý text

ostatné | 15. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 7
posledná