Tartalom

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
17.08.2021

dodatok č.2 k zmluve U1971/2015

MADE spol.s.r.o.

0,00 EUR

MADE, Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica

Obec Baka

06.08.2021

Zmluva o zbere biologicky rozložiteľného odpadu

Zmluva o zbere biologicky rozložiteľného odpadu

0,00 EUR

GULÁZSI s.r.o., Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

04.08.2021

Rámcová zmluva o zneškodnení odpadu

Rámcová zmluva o zneškodnení odpadu

0,00 EUR

Pura W s.r.o.

Obec Baka

20.07.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

13 872,00 EUR

Obec Baka

IP HOME Slovakia s.r.o.

01.07.2021

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu

152,08 EUR

Eleková Nikoleta

Obec Baka

01.07.2021

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve

145,99 EUR

Eleková Tímea

Obec Baka

24.06.2021

Mandátna zmluva č. MBK - 011/2021

Mandátna zmluva č. MBK - 011/2021

85,00 EUR

DesigNet, s.r.o.

Obec Baka

24.06.2021

Zmluva o spváve výpočtovej techniky

Zmluva o správe výpočtovej techniky

150,00 EUR

board.sk, s.r.o.

Obec Baka

24.06.2021

Zmluva o dielo č. 2/2021

Zmluva o dielo č. 2/2021

1 550,00 EUR

ZEKRA SK, s.r.o.

Obec Baka

21.06.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

5 440,00 EUR

Zsemlye Norbert

Obec Baka

16.06.2021

Dodatok č. 2

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní právnej služby

412,50 EUR

JUDr. Sylvia Barciová, Komenského 6331/1F, 929 01 Dunajská Streda

Obec Baka

11.06.2021

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu

254,20 EUR

Patasi Gergely

Obec Baka

11.06.2021

Zmluva o poskytovaní služieb MOM

Zmluva o poskytovaní služieb MOM

90,00 EUR

Mesto Gabčíkovo

Obec Baka

09.06.2021

Zmluva o nájme bytu

Zmluva o nájme bytu

194,92 EUR

Horváthová Stefania

Obec Baka

02.06.2021

Zmluva o poskytovaní služieb MOM

Zmluva o poskytovaní služieb MOM

90,00 EUR

Mesto Gabčíkovo

Obec Baka

31.05.2021

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte

Nincs megadva

Prima banka Slovensko, Hodžova 11, 010 01 Žilina

Obec Baka

19.05.2021

Zmluva o poskytovaní služieb MOM

Zmluva o poskytovaní služieb MOM

90,00 EUR

Mesto Gabčíkovo

Obec Baka

18.05.2021

Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov a poskytovanía iných plneneí zamestnancom

Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancoma pos

0,00 EUR

GGFS, s.r.o.

Obec Baka

11.05.2021

Zmluva o poskytovaní služieb MOM

Zmluva o poskytovaní služieb MOM

0,00 EUR

Mesto Gabčíkovo

Obec Baka

05.05.2021

Zmluva o poskytovaní služieb MOM

Zmluva o poskytovaní služieb MOM

0,00 EUR

Mesto Gabčíkovo

Obec Baka

28.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb MOM

Zmluva o poskytovaní služieb MOM

Nincs megadva

Mesto Gabčíkovo

Obec Baka

23.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb MOM

Zmluva o poskytovaní služieb MOM

0,00 EUR

Mesto Gabčíkovo

Obec Baka

16.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb MOM

Zmluva o poskytovaní služieb MOM

0,00 EUR

Mesto Gabčíkovo

Obec Baka

12.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb MOM

Zmluva o poskytovaní služieb MOM

0,00 EUR

Mesto Gabčíkovo

Obec Baka

01.04.2021

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve

130,60 EUR

Bíber Ivan

Obec Baka

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: