Navigáció

Tartalom

Anyakönyvi hivatal

Anyakönyvvezető:                                            Bozó Linda
                                                                             obecbaka@stonline.sk
                                                                              tel.: 0905 249 920

 
Anyakönyvvezető helyettes:                           Kántor Zsemlye Szilvia
                                                                              obecbaka@stonline.sk
                                                                              tel.: 0905 249 920

Ügyfélfogadó órák:

Hétfő       8.00-12.00                 12.30 – 16.00

Kedd        8.00-12.00                 12.30 – 16.00

Szerda     8.00-12.00                 12.30 – 17.00

Péntek     8.00-12.00                 12.30 – 13.00


 

 

Születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonat kiadása

 

Személyes jelenlét, illetve írásbeli kérvény annak a személynek, akit a bejegyzés érint, vagy a családtagja: családtagnak tekintendők a házastárs, a szülők, a gyermekek, az unokák, a testvérek és az ő gyermekeik, valamint bizonyítottan indokolt esetekben más közelálló személy is

A meghatalmazott képviselőnek az írásos meghatalmazás bemutatását követően, amely annak a személynek a hitelesített aláírásával van ellátva, akit a bejegyzés érint.

 

Szükséges iratok:

 • érvényes személyi igazolvány
 • személyes adatok az anyakönyvi kivonat kiállításához (név, dátum, stb...)

 

Ügyintézés tartama: megvárásra

Illeték: 5,- €

 

Anyakönyvi kivonatot az illetékes személy bármely anyakönyvi hivatalban Szlovákia területén kérvényezhet.

 

Ügyintézés tartama: 1-2 nap

Illeték: 5 €

 

Idegen államban történő felhasználás esetére a hatósági anyakönyvi kivonat felülhitelesítését a járási hivatal végzi, ha nemzetközi szerződés arról másként nem rendelkezik.

 

 

 

Apasági nyilatkozat


A szülők az egybehangzó apasági nyilatkozatot megtehetik a gyermek megszületése előtt (ajánlott) illetve a gyermek megszületése után is. Az apasági nyilatkozattételnél mindkét fél személyes jelenléte szükséges.

 

Szükséges iratok /mindkettő szülő esetében:

 • érvényes személyi igazolvány
 • születési anyakönyvi kivonat
 • elvált szülő esetében, jogerős bírósági határozat a válásról
 • özvegy szülő esetében, halotti anyakönyvi kivonat

 

Kiskorú szülő esetében az apasági nyilatkozat kizárólag a bíróság előtt tehető meg!

 

Ügyintézés tartalma: megvárásra

Illeték: illetékmentes

 

 

 

Név és vezetéknév változtatás (pl. „ová“ nélkül)

 

Szükséges iratok:

 • személyes jelenlét (illetve hitelesíttet aláírassal ellátott kérelem)
 • írásbeli kérelem
 • érvényes személyi igazolvány
 • születési anyakönyvi kivonatok
 • házassági anyakönyvi kivonatok
 • kiskorú gyermek esetében a kérvényező mindkét szülő

 

Figyelmeztetés: A név és vezetéknév változtatására az az Anyakönyvi Hivatal illetékes ahol az esemény születés ill. házasságkötés megtörtént.

Más jellegű név és vezetéknév változtatásához a párkányi Járási Hivatal az illetékes. Erről az Anyakönyvi Hivatalban tájékoztatást kérhetnek.

 

Ügyintézés tartama: 1-2 nap

Illeték: 5 €

 

 

Az előző vezetéknév visszavétele (válás után)


A jogerős válás után annak a személynek, aki felvette a másik fél nevét, jogában áll visszavenni a házasság előtt használt vezetéknevét. Ezt illetékmentesen megteheti a jogerős válástól számított 3 hónapig. Ezt követően már csak a vezetéknév megváltoztatásával tudja visszavenni az előző vezetéknevét, melyet a Járási Hivatalban kérvényezhet - ez már illeték alá esik.

 

Szükséges iratok:

 • személyes jelenlét (illetve hitelesíttet aláírassal ellátott kérelem)
 • írásbeli kérelem
 • érvényes személyi igazolvány
 • házassági anyakönyvi kivonat
 • jogerős bírósági határozat a válásról

 

Figyelmeztetés: Az előző vezetéknév visszavételére (válás után) az az Anyakönyvi Hivatal illetékes ahol a házasságkötés megtörtént.

 

Ügyintézés tartama: 1-2 nap

Illeték: illetékmentes

 

 

 

HALOTTI ANYAKÖNYV


A halotti anyakönyvi kivonat kiállítására az az Anyakönyvi Hivatal illetékes, ahol a haláleset történt.

Szükséges iratok:

 • a halotti szemléről készült feljegyzés, melyet az orvos állít ki
 • az elhunyt személyazonossági igazolványa
 • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata
 • az elhunyt házassági anyakönyvi kivonata
 • az elhunyt hozzátartozójának adatai, ill. személyi igazolvány (általában az a személy, mely a temetéssel kapcsolatos ügyeket intézi)

 

A fent említett okmányok leadása után az ügyfél kézhez kapja a halotti anyakönyvi kivonatot és a kérvényt a temetkezési támogatáshoz.

 

Ügyintézés tartama: megvárásra

Illeték: illetékmentes

 

 

 

Különleges anyakönyvi Hivatal


A szlovák állampolgárok azon anyakönyvi eseteivel foglalkozik, melyek külföldön történtek. Olyan anyakönyvi kivonatokat honosít, melyeket a szlovák állampolgárok külföldön kaptak. Székhelye Pozsonyban van. A külföldön történt anyakönyvi események honosítására a kérvényt az állandó lakhely szerinti vagy az utolsó lakhely Szlovákia területén szerinti anyakönyvi hivatalban kell beadni.

 

A kérvények mellé a következő okmányokat kell csatolni:

 • kérvény a születés, házasságkötés vagy haláleset bejegyzésére
 • a külföldön kiadott születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonat eredeti vagy közjegyző álltal hiteles másolat + hiteles fordítás szlovák nyelvre, illetve felülhitelesítés un. „Apostille”
 • érvényes személyi igazolvány
 • születési anyakönyvi kivonat
 • házassági anyakönyvi kivonat
 • halotti anyakönyvi kivonat
 • jogerős bírósági határozat a válásról
 • további okmányok, melyekről az Anyakönyvi Hivatalban pontos tájékoztatást kérhetnek

Melléklet 1; 2; 3

 

Ügyintézés tartama: 1-3 hónap

Illeték:  10 €

 

 

HÁZASSÁGI ANYAKÖNYV

 

Ha egy pár házasságot szeretne kötni, ezt az állandó lakhelye szerint illetékes Anyakönyvi Hivatalban kell jeleznie. A kérvény kitöltése után a következő okmányokat kell felmutatni. Ugyanígy kell eljárni, ha egyházi esküvőt szeretnének, a különbség csak annyi, hogy abban az Anyakönyvi Hivatalban kell jelentkezniük, amelyik község vagy város templomában szeretnék a házasságukat megkötni.

Mind a civil, mind az egyházi esküvőhöz a következő okmányok szükségesek, melyeket az Anyakönyvi Hivatalban kell felmutatni:

 

Szükséges iratok:

nőtlen, hajadon

 • érvényes okirat, mellyel a személyazonosság igazolható
 • a házasulandó anyakönyvi kivonata-eredeti

 

elvált

 • érvényes okirat, mellyel a személyazonosság igazolható
 • a házasulandó anyakönyvi kivonata-eredeti
 • jogerős határozat a válásról

 

özvegy

 • érvényes okirat, mellyel a személyazonosság igazolható
 • a házasulandó anyakönyvi kivonata-eredeti
 • a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata

 

kiskorúak

 • érvényes okirat, mellyel a személyazonosság igazolható
 • a házasulandó anyakönyvi kivonata-eredeti
 • jogerős bírósági határozat, mely engedélyezi a kiskorú házasságát

 

külföldi állampolgárok

 • érvényes okirat, mellyel a személyazonosság igazolható vagy útlevél
 • születési anyakönyvi kivonat, (eredeti vagy hiteles másolat)
 • igazolás a családi állapotról, az okirat nem lehet hat hónapnál régebbi
 • lakhely - igazolás
 • állampolgársági bizonylat
 • az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a házasság megszűnését igazoló egyéb közokirat, ha özvegy külföldi személyről van szó
 • jogerős bírósági ítélet a házasság felbontásáról vagy a házasság jogerős felbontását igazoló egyéb közokirat, ha elvált külföldi személyről van szó

Ügyintézés tartama: Külföldi állampolgár a Szlovák Köztársaságban megkötendő házasság időpontja előtt legalább 14 nappal (javasolt hamarabb is) köteles az anyakönyvi hivatal elé terjeszteni a fent említett okiratokat:

Illeték:  70,- €

 

Az idegen nyelvű okiratokat Szlovákiában hivatalosan is bejegyzett fordítóval kell lefordíttatni. Bizonyos országok állampolgárainak iratait ún. APOSTILLE-val illetve LEGALIZÁCIÓ-val is el kell látni. Erről az Anyakönyvi Hivatalban tájékoztatást kérhetnek.

 

A házasságkötési szertartások a bakai hivatal házasságkötő termében történnek: pénteken  és szombaton 13:00 és 17:00 óra között illetékmentesen.


Többi napokon: az illeték 20 €.


Munkaszüneti napokon és államünnepekkor házasságkötési szertartást nem bonyolítunk!

 

 

A közigazgatási illetékek a 145/1995 sz. törvény alapján a következő műveleteket érintik:

 

Házasságkötés engedélyezése más anyakönyvi hivatal előtt, mint amely illetékes a Szlovák Köztársaság állampolgárai között       20 €

Házasságkötés más anyakönyvi hivatal előtt, mint amely illetékes a Szlovák Köztársaság állampolgárai között                                   20 €

A meghatározott időn kívüli házasságkötés engedélyezése                                                                                                                              20 €

A hivatalosan meghatározott helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezése                                                                                             70 €

Házasságkötés engedélyezése más anyakönyvi hivatal előtt, mint amely illetékes a Szlovák Köztársaság állampolgára és külföldi, vagy külföldiek között                                                                                                                                                                                                35 €

Házasságkötés a Szlovák Köztársaság állampolgára és külföldi között                                                                                                         70 €

Házasságkötés külföldiek között                                                                                                                                                                          200 €

Házasságkötés, ha a jegyesek közül egyik sem rendelkezik állandó lakhellyel a Szlovák Köztársaság területén                                  200 €