Navigácia

Obsah

Aktuálne správy

15.12.2017

FONTOS ÉRTESÍTÉS !!!   DôLEŽITÝ OZNAM !!!

FONTOS ÉRTESÍTÉS !!! DôLEŽITÝ OZNAM !!!

A nyugat szlovákiai vízügyi társaság dunaszerdahelyi üzemegységének igazgatósága tisztelettel értesíti a lakosságot, hogy a közegegészségügyi hivatal határozata alapján a mai naptól kezdődően községünkben a vezetékes ivóvízhálózat által szolgáltatott víz fogyasztásra, főzésre és étkezési célokra nem megfelelő, mivel a benne előforduló növényvédőszer mennyisége meghaladja a megengedett határéréket. Ebből kifolyólag a vízügyi társaság a holnapi naptól kezdődően biztosítja a lakosság számára étkezési célokra megfelelő ivóvíz mennyiséget tartálykocsi segítségével. A tartálykocsi holnaptól kezdődően a lakosság szolgálatára lesz a helyi községi hivatal előtt 12.00 órától 13.30-ig és 17.00 órától 18.00 óráig. A vízügyi társaság megtett minden intézkedést arra, hogy ezt az állapotot mielőbb eltávolítsa, folyamatban van a vízgépház szűrőberendezésének üzembe helyezése, amely biztosítja a megfelelő ivóvíz ellátást a falu lakosai számára. A szűrőberendezés üzembe helyezéséről és a megfelelő ivóvíz minőség biztosításáról értsíteni fogjuk a lakosságot. Vedenie západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. odštepný závod Dunajská Streda oznamuje obyvateľom, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede zakazuje používanie pitnej vody na pitie, varenie a prípravy potravín a to z dôvodu prekročenia najvyššej medznej hodnoty v ukazovateli pesticídy. Z tohto dôvodu od zajtrajšieho dňa vodárenská spoločnosť zabezpečuje dostatočné množstvo zdravotne bezpečnej pitnej vody cisternovým vozidlom. Vozidlo bude pristavené pred obecným úradom od 12.00 do 13.30 a od 17.00 do 18.00 hodiny. Vodárenská spoločnosť už urobila všetky opatrenia na odstránenie tejto situácie, už prebiehajú montážne práce na osadenie filtračného zariadenie zachytávajúceho škodlivej látky. O obnovení dodávky bezpečnej pitnej vody bude informovať občanov obce.

Detail

14.12.2017

Vianoce

Samospráva obce Baka Vás pozýva na Vianočné trhy, 16. decembra v sobotu od 16.00 hod. do kultúrneho domu , kde budú predávať varené víno a tradičné remeselné výrobky obyvateľom obce. Srdečne Vás očakávame.

Detail

04.12.2017

Mikulás várás

Mikulás várás

Mikulás várás

Detail

23.10.2017

Tekvicový deň

Tekvicový deň v Bake!

Tekvicový deň v Bake!

Detail

16.10.2017

Voľby - 4. 11. 2017

Vážení spoluobčania oznamujeme Vám, že v stredu, 18. Októbra 2017 od 18.30 hod. v jedálni Základnej školy s názvom „Na čo je dobrý Kraj“, predstaví svoj volebný program Konrád Rigó kandidát na župana, štátny tajomník ministerstva kultúry SR, na ktorý Vás srdečne pozýva aj s kandidátmi župných poslancov.

Detail

Voľby do orgánov smosprávnych krajov 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 04.11.2017

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

obecbaka@stonline.sk

 

Informácie pre voliča 2017

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja 4. novembra 2017Voľby do orgánov samosprávnych krajov 04.11.2017

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja 4. novembra 2017

Fotogaléria

07.02.2016

Fabrikáló-alkotó klub "Farsang" 2016

Fabrikáló-alkotó klub "Farsang" 2016

Detail

17.12.2015

Kézműves foglalkozás és vásár 2015

Kézműves foglalkozás és vásár 2015

Detail

09.12.2015

Nyugdíjasnap 2015

Nyugdíjasnap 2015

Detail